Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΕ, ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ο ΟΑΕΕ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΤΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗΑριθμός απόφασης  13803/2013

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τμήμα : 2° Τριμελές
       συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Ιουνίου 2013, με δικαστές τις Ασπασία
Μάλλαρη Πρόεδρο Πρωτοδικών ΔΔ, Χριστίνα Παπαϊωάννου, Γεωργία Χαμοπούλου (εισηγήτρια),
Πρωτοδίκες ΔΔ, και γραμματέα την Ειρήνη Χατζηλία, δικαστική υπάλληλο,
      γ ι α να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία 2 Οκτωβρίου 2007,

     του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» (ΟΑΕΕ), ως
καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Ασφάλισης Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Ελλάδος» (ΤΕΒΕ), που εκπροσωπείται από τον Διοικητή του, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο
ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με δήλωση, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 εδ. β' του ΚΔΔ της δικηγόρου
Ελένης Λιαπάκη,
   
     κατά του .................................. κατοίκου Ιλίου Αττικής (οδός ........, αρ. ...), ο οποίος
παραστάθηκε με το δικηγόρο Κωνσταντίνο Πίνο.

     Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που παραστάθηκε, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε
όσα αναφέρονται στα πρακτικά.