Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΦΤΑΝΕΙ ΕΩΣ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ
Συχνά ένας ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ διακόπτει το επάγγελμα του και έχει οφειλή στον ΟΑΕΕ, πχ 10.000€. Ναι μεν το κεφάλαιο σταματάει να αυξάνεται μετά την διακοπή όμως οι τόκοι τρέχουν. Με βάση την νομοθεσία οι τόκοι θα φτάσουν έως το 100% του κεφαλαίου, δηλαδή στο παράδειγμα έως 20.000€ και μετά σταματάει η αύξηση της οφειλής.
Συγκεκριμένα (πληροφορίες από Δημήτρη Τεμπέρη δικηγόρος):

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 15 του ΠΔ 258/05 προβλέπεται ότι «Όλων των ειδών οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. αναπροσαρμόζονται στο ύψος του

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ-ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ-ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ1465/5-6-2014 τεύχος Β η απόφαση με την οποία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (εντός του νοσοκομείου) για τους ανασφάλιστους και για όσους έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα. Διαβάστε το σχετικό κείμενο, ισχύει άμεσα.

Αριθμ. Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747/τ.Β΄), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ια−
τροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/τ.Α΄) «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας».
β) Του Ν. 4238/2013 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΕπικοινώνησα με το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας (Ένδικα Μέσα 2106962378) και με ενημέρωσαν ότι ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που θέλει να καταθέσει προσφυγή για θέματα ασφάλισης (κοινωνικοασφαλιστικά) έχει την δυνατότητα να την καταθέσει αυτοπροσώπως. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλει το γραμμάτιο είσπραξης που πρέπει να καταβάλει ο δικηγόρος. Προϋπόθεση είναι να υπογράφει ο ίδιος.
Φυσικά η αμοιβή του δικηγόρου (με τα ανάλογα παραστατικά) θα δοθεί για την σύνταξη της προσφυγής, απλά αποφεύγεται η καταβολή του γραμματίου είσπραξης για την κατάθεση.
Στην συζήτηση της προσφυγής θα πρέπει να παρασταθεί με δικηγόρο.

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ


Με πρόσφατη υπουργική απόφαση (Φ80000/7870/305/2014) παρέχεται περίθαλψη και στους ενεργούς εμπόρους - επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν δημιουργηθεί εντός της κρίσης και συγκεκριμένα εντός των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014. Οι όροι της υπουργικής Απόφασης είναι οι εξής:
• Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα δικαιούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Γιώργος Φλωράς: ΠΑΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Μέτωπο Δικηγορικής Αντίστασης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. (Κέντρο Είσπραξης Ασφ...

Μέτωπο Δικηγορικής Αντίστασης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. (Κέντρο Είσπραξης Ασφ...: Ποιούς αφορά : Όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία : ΟΓΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μόνο για ΠΕΕ και ΠΕΠΑΕ), στον ΟΓΑ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΑΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών)

Ποιούς αφορά :
Όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία : ΟΓΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μόνο για ΠΕΕ και ΠΕΠΑΕ), στον ΟΓΑ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ

Οφειλές που θα διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ  :
Για οφειλές πάνω από 5.000 €  συνολικά (οφειλή και προσαύξηση) σε κάθε Ταμείο, όταν υπάρχουν οφειλές ασφαλισμένου σε περισσότερα του ενός Ταμείου

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Συνέντευξη με το Γ. Φλωρά για τα χρέη προς τον ΟΑΕΕ


Δημοσιεύτηκε στις 17 Ιουν 2014
Γ. Φλωράς. 40 ερωτήσεις -- απαντήσεις για τα χρέη στον ΟΑΕΕ
1.Τι λεει η Γνωμοδότηση Μανιτάκη ΚαΪδατζή
2.που θα βρω την Γνωμοδότηση Μανιτάκη-Καϊδατζή για τον ΟΑΕΕ
3.σε ποιο Δικαστήριο γίνεται η προσφυγή?
4.τι θα αφορά η προσφυγή?
5.ποια είναι τα ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ
6.ποτέ δεν ζήτησα βιβλιάριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον ΟΑΕΕ, γιατί να πληρώσω τα ποσά που οφείλω?
7.ποιος θα ετοιμάσει την προσφυγή?