Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ


Το πρώτο βήμα είναι να λάβετε από τον ΟΑΕΕ αναλυτική κατάσταση με το οφειλόμενο ποσό. Η κατάσταση θα πρέπει να είναι αναλυτική και όχι απλά η αναφορά του συνολικού ποσού. Από την αναλυτική κατάσταση προκύπτει το κεφάλαιο που οφείλει ο ασφαλισμένος, οι τόκοι και οι λοιπές επιβαρύνσεις.

Στην συνέχεια καταθέτουμε επιστολή προς τον ΟΑΕΕ με συγκεκριμένα αιτήματα.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ


ΤΟΠΟΣ ΧΧ-ΧΧ-2013
ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Αξιότιμοι κύριοι
Ονομάζομαι ____________________, είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ με αριθμό μητρώου _____________________.
Στις ΧΧ/ΧΧ/2013 προσήλθα προσωπικά στο κατάστημα του ΟΑΕΕ στην οδό __________________ και ζήτησα για μια ακόμα φορά να λάβω έγγραφη βεβαίωση με τα οφειλόμενα από εμένα ποσά προς τον ΟΑΕΕ. Αντ’ αυτής μου χορηγήθηκε περιληπτική και όχι αναλυτική λίστα οφειλομένων και φυσικά αθεώρητη.
Σύμφωνα με την λίστα αυτή, με ημερομηνία ΧΧ/ΧΧ/2013, οφείλω στον ΟΑΕΕ το ποσό των ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€. Η οφειλή μου αναλύεται σε ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€€ εισφορές και ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€€ προσαυξήσεις.
Το οφειλόμενο ποσό των εισφορών αφορά τα εξής δίμηνα (να προσαρμοστεί ανάλογα με τα αναφερόμενα στην απάντηση του ΟΑΕΕ):
ΕΤΟΣ 2010
2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο δίμηνο
ΕΤΟΣ 2011
1ο, 2ο, 3ο, 4ο δίμηνο
ΕΤΟΣ 2012
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο δίμηνο
ΕΤΟΣ 2013
1ο, 2ο, 3ο δίμηνο

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ζήτησα για πρώτη φορά από τον ΟΑΕΕ το έτος _______ (ΝΑ ΜΠΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ). Στις 10/3/2009 θεωρήθηκε το βιβλιάριο ασθενείας μου για το διάστημα 1/1/2009 ως 31/12/2009 (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ). Το διάστημα εκείνο δεν είχα οφειλές.
Στις 13/1/2010 θεωρήθηκε το βιβλιάριο ασθενείας μου για το διάστημα 13/1/2010 ως 31/12/2010.
Στην συνέχεια, όταν ξεκίνησα να καθυστερώ να πληρώσω τις εισφορές μου, το βιβλιάριο ασθενείας μου το θεωρούσε ο ΟΑΕΕ μόνο αν είχα ρυθμίσει τις οφειλές μου.
Με βάση το βιβλιάριο ασθενείας ο ΟΑΕΕ μου το θεώρησε το διάστημα αυτό μόνο για τα εξής διαστήματα (ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΧΕ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ):
Στις 24/1/2011 για το διάστημα 24/1/2011 ως 31/1/2011 (7 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)
Στις 22/11/2011 για το διάστημα 12/10/2011-31/12/2011 (39 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)
Στις 19/1/2012 για το διάστημα 1/1/2012 ως 31/1/2012 (12 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)
Στις 9/2/2012 για το διάστημα 1/2/2012 ως 31/3/2012 (50 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)
Στις 20/4/2012 για το διάστημα 20/4/2012 ως 30/4/2012 (10 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)

(ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ)
Δηλαδή ο ΟΑΕΕ, παρότι από 1/1/2011 έως σήμερα μου έχει παράσχει συνολικά ιατροφαρμακευτική κάλυψη για 118 ημέρες, με έχει χρεώσει για 912 ημέρες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Δηλαδή μου έχει χρεώσει 794 ημέρες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ενώ αρνείται, το διάστημα αυτό, να μου την παράσχει.
Δεδομένου ότι μηνιαίως καταβάλω 92,79€ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δηλαδή ετησίως 1.113,48€, αντιστοιχεί σε ημερήσια χρέωση 3,05€. Κατά συνέπεια ο ΟΑΕΕ με έχει χρεώσει 794 ημέρες επί 3,05€=2.422,00€ για υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ταυτόχρονα αρνείται να μου παράσχει ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΙ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα επεδίωξα την παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μου το αρνηθήκατε.
Το ανωτέρω ποσό των 2.422,00€, σύμφωνα με την κατάσταση συνολικών υποχρεώσεων ασφαλισμένου, το οφείλω επιβαρυνόμενο με τόκους, έξοδα και προσαυξήσεις στον ΟΑΕΕ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
           
            Ως γνωστόν η εισφορά στον ΟΑΕΕ και η κλιμάκωση αυτής βασίστηκε στο αποκλειστικό κριτήριο του χρόνου ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος ξεκινούσε από την πρώτη κλίμακα και κάθε τρία χρόνια προχωρούσε υποχρεωτικά σε επόμενη.
Σήμερα με βάση τις δικές σας αποφάσεις καλούμαι να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των ΧΧΧ,ΧΧ€ (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΜΗΝΙΑΙΩΣ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ) για εισφορές σύνταξης και ΧΧ,ΧΧ€ για εισφορές του κλάδου ασθενείας. Επιπλέον μου ζητάτε να καταβάλω το ποσό των 15€ μηνιαίως για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ. Συνολικά δηλαδή μου ζητάτε να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 445,25€.
Το εισόδημά μου το έτος 2012 ανήλθε σε ΧΧΧΧ,ΧΧ ευρώ, δηλαδή μηνιαίως σε ΧΧΧ,ΧΧ€. (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ)

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ αναπροσαρμόζονται στο ύψος του ασφαλίστρου του χρόνου καταβολής τους, δηλαδή αυτό που ισχύσει σήμερα και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα. Το συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης από τα τέλη μπορεί να φθάσει έως και το 100% του κεφαλαίου. Με κάθε δε νέα αναπροσαρμογή οι εισφορές καταβάλλονται πλέον με το νέο ποσό εισφοράς στο οποίο έχει αναπροσαρμοστεί και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα.

Με τα ανωτέρω εξωφρενικά επιτόκια έχετε τοκίσει τις οφειλές μου προς τον ΟΑΕΕ με αποτέλεσμα σήμερα και με βάση την από ΧΧ/ΧΧ/2013 ανάλυση που μου έχετε δώσει, οι προσαυξήσεις και οι επιβαρύνσεις να ανέρχονται σε ΧΧΧΧ,ΧΧ€ σε σύνολο οφειλομένων εισφορών ΧΧΧΧΧ,ΧΧ€ (ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΠΙΑΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

Για την ρύθμιση των οφειλών μου στον ΟΑΕΕ (όπως και για κάθε ασφαλισμένο που οφείλει) έχετε ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα με το όνομα ΝΕΑ ΑΡΧΗ. Για να υπαχθούμε στην ρύθμιση ισχύουν οι ακόλουθες, εκτός σημερινής πραγματικότητας, προϋποθέσεις.

Για να σας εξοφλήσω το οφειλόμενο ποσό των ΧΧΧΧΧ,ΧΧ€ (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ) (αν θα δεχόμουν ότι οφείλω όλο το ποσό που εσείς απαιτείτε, το οποίο δεν αποδέχομαι) θα πρέπει να εξοφλήσω το ποσό που αναλογεί στο έτος 2013 σε ένα έτος (δηλαδή το ποσό των ΧΧΧΧΧ,ΧΧ€ (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 2013)) και το υπόλοιπο ΧΧΧΧΧ,ΧΧ€ (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΩΣ ΤΟ 2013) να το εξοφλήσω ως τις 30/6/2017, δηλαδή σε 44 μήνες. Δηλαδή μου ζητάτε να καταβάλω κάθε μήνα το ποσό των ΧΧΧ,00€ (ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ 2013) +ΧΧΧ,00€ (ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΩΣ ΤΟ 2013, ΧΩΡΙΣ ΤΟ 2013) =ΧΧΧ,00€ περίπου, ποσό που ισοδυναμεί με το ΧΧΧ% (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ) του μηνιαίου εισοδήματός μου. Επιπλέον αυτού μου ζητάτε να καταβάλω και τις μηνιαίες εισφορές ανελλιπώς, γεγονός που είναι απολύτως αδύνατο.
Τέλος για να υπαχθώ στην ρύθμιση οφείλω να υπογράψω υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να βεβαιώνω την «δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης». Στην περίπτωση δε που λόγω των απολύτως απρόβλεπτων συνθηκών της Οικονομίας δεν μπορέσει αυτός που θα ρυθμίσει να ανταποκριθεί θα τον διώξετε ποινικά για ψευδή βεβαίωση (με βάση τον Ν1599/1986), γεγονός που σημαίνει βαρύτατες ποινικές ευθύνες.

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Όπως σας πληροφορώ ανωτέρω βρίσκομαι σε απόλυτη αδυναμία, με βάση τα εισοδήματά μου, να καταβάλω τις απαράδεκτα υψηλές εισφορές και σε απόλυτη αδυναμία, με βάση τα εισοδήματά μου, να υπαχθώ στην τρέχουσα ρύθμιση.
Αυτό σημαίνει ότι η εφορία δεν θα μου θεωρήσει βιβλία και στοιχεία από την αρχή του 2014 διότι αδυνατώ να έχω ενημερότητα από τον ΟΑΕΕ.
Με οδηγείτε σε απόλυτη εξαφάνιση αφού μου στερείτε το Συνταγματικό μου δικαίωμα στην εργασία. Με παράνομα υψηλές εισφορές και απαγορευτικούς όρους ρύθμισης των οφειλομένων, παρότι επιθυμώ να πληρώνω εισφορές ανάλογα με τα εισοδήματά μου ή με το μέσο εισόδημα που σήμερα ισχύει και παρότι επιθυμώ να ρυθμίσω τις οφειλές μου με βάση τα εισοδήματά μου, με οδηγείτε σε αδιέξοδο.

Συνεπεία των ανωτέρω σας ενημερώνω ότι δεν αποδέχομαι τις οφειλές μου όπως αυτές αναγράφονται στην από ΧΧ/ΧΧ/2013 αθεώρητη λίστα οφειλών που μου παραδώσατε και σας απευθύνω τα ακόλουθα αιτήματα και ερωτήματα:

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΟΠΩΣ Ο ΟΑΕΕ, ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ:

Α. Μου παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, καθώς αντιμετωπίζω σοβαρά ιατρικά προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ).
Β. Επικουρικά, σε περίπτωση που δεν αποφανθείτε θετικά επί του παραπάνω αιτήματός μου, όπως:
Β.1. Πάψετε εφεξής να με χρεώνετε με το ποσό των 92,79€ το μήνα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν μου παρέχετε.
Β.2. Αφαιρέσετε από την συνολική οφειλή μου προς το ταμείο σας, ανερχόμενη μέχρι και το 3ο δίμηνο του 2013 (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΛΑΒΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ) στο ποσό των ΧΧΧΧΧ,ΧΧ€ (κατά τους ισχυρισμού σας), το σύνολο της χρέωσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προσαυξήσεων κλπ), ήτοι το ποσό των ΧΧΧΧΧ,00€ πλέον τόκων και προσαυξήσεων .
Γ. Επικουρικότερα, σε περίπτωση που ούτε μου παρέχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παρά ταύτα συνεχίζετε να με χρεώνεται με τις σχετικές εισφορές, πάψετε να με χρεώνετε με το ποσό της σχετικής εισφοράς αναπροσαρμοσμένης στις εκάστοτε τρέχουσες τιμές και με επιτόκιο που υπερβαίνει καταχρηστικά το ανώτατο νόμιμο επιτοκιακό όριο.
Δ. Αποδεχτείτε εφεξής την καταβολή εκ μέρους μου του ποσού των ΧΧ,ΧΧ € (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΣ) το μήνα ως συνολική εισφορά σύνταξης και ασθενείας, που αντιστοιχεί στο 20% του εισοδήματός μου του έτους 2012. Άλλως, αποδεχτείτε το εν λόγω ποσό ως πρόταση ρύθμισης της οφειλής μου, ανερχόμενη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας, μέχρι και το 3ο δίμηνο του 2013 (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΛΑΒΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ) στο ποσό των ΧΧΧΧΧ,ΧΧ €. Ή άλλως αποδεχτείτε το ποσό αυτό ως ελεύθερη, μερική καταβολή εκ μέρους μου, σύμφωνα με τις δυνάμεις μου.
Ε. Αποδεχτείτε το αίτημά μου όπως υπαχθώ στην πρώτη κλίμακα εισφορών για όσο διάστημα το εισόδημά μου βρίσκεται σε τόσο χαμηλά επίπεδα.
ΣΤ. Μου χορηγήσετε βεβαίωση από την οποία να προκύπτει τι οφείλω στον Οργανισμό σας έως σήμερα, τόσο για εισφορές σύνταξης όσο και για εισφορές ασθένειας, για τόκους, προσαυξήσεις, έξοδα κλπ και τούτα αναλυτικά ανά δίμηνο εκάστης χρεώσεως εκ μέρους σας.
Ζ. Μου παρέχει ασφαλιστική ενημερότητα προς θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων από την Εφορία

Ο Ασφαλιζόμενος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

27 σχόλια:

 1. Προς ολους τους συναδελφους που εχουν οφειλες

  Αγαπητοι συναδελφοι
  Οπως θα εχετε ακουσει και ισως να το διαβασατε και στην ενημερωση των βουλευτων απο την διοικητη του ΟΑΕΕ, οι ασφαλισμενοι που εχουν οφειλες και αδυνατουν να τις αποπληρωσουν ειναι παρα πολλοι.Παραλληλα, ο ΟΑΕΕ εχει ηδη στειλει σχεδον σε ολους μας το "χαρτακι" με τη βεβαιωση της οφειλης απειλωντας μας με κατασχεσεις.
  ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΔΡΑΝΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ.

  Αφιερωστε λιγο χρονο για να συνταξετε το κειμενο που ειδατε παραπανω, γραφοντας τα στοιχεια σας και τα ποσα που αφορουν τη δικη σας περιπτωση. Δεν κοστιζει τιποτε να γραψετε την επιστολη, να την καταθεσετε στον ΟΑΕΕ που υπαγεστε ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, αλλα θα σας χρειαστει οπωσδηποτε οταν ο ΟΑΕΕ θα προχωρησει σε μονομερεις ενεργειες.

  Μεχρι σημερα, ο ΟΑΕΕ μας αντιμετωπιζει περιπου σαν κοινους κακοπληρωτες και μπορει να ισχυριστει οτι μπορουμε να πληρωσουμε τις υπερογκες εισφορες του αλλα αδιαφορησαμε καλυπτομενοι πισω απο την οικονομικη υφεση.

  Με την συνταξη της επιστολης και την επισημη καταθεση της στο πρωτοκολλο, εχουμε αυτοματα ενα αποδεικτικο στο οποιο φαινεται επωνυμα και με πραγματικα στοιχεια
  1) οτι εχουμε συγκεκριμενα επιχειρηματα για να αμφισβητησουμε συγκεκριμενες χρεωσεις (αβασιμη χρεωση του κλαδου υγειας, απαραδεκτα ψηλο επιτοκιο, κλπ)
  2) οτι οι εισφορες ειναι πραγματι υπερβολικες σε σχεση με τα πραγματικα μας εισοδηματα
  3) οτι δεν αρνουμαστε να πληρωσουμε αλλα ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ εφ' οσον ο ΟΑΕΕ εξακολουθει να εχει αυτες τις υπερβολικες χρεωσεις και την ακαμπτη πολιτικη

  Αν καποιοι απο μας βρεθουν με τον ΟΑΕΕ σε δικαστικες διαμαχες, σημασια δεν θα εχει τι θα πουμε τοτε προφορικα, αλλά τι πραγματικα στοιχεια θα εχουμε τοτε να παρουσιασουμε στο δικαστηριο. Μαζι με τα εκκαθαριστικα που δειχνουν τα πραγματικα μας εισοδηματα, μαζι με αποδειξεις που θα αποδεικνυουν οτι αρκετοι απο μας εχουμε ουσιαστικα 1-2 εργοδοτες (για οσους ανηκουν στην περιφημη κατηγορια με το "μπλοκακι") ειναι σημαντικο να μπορουμε να αποδειξουμε οτι καναμε συγκεκριμενες κινησεις προς τον ΟΑΕΕ.

  Σας ευχαριστω για την προσοχη σας
  Φιλικα
  Κωστας Νεοφωτιστος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Μπορούμε να κινηθούμε όλοι μαζί ομαδικά? Αν ναι να μαζέψουμε κόσμο, δεν είναι δύσκολο!!!
  Αννα Τράμπα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κα Τράμπα, η επιστολή πρέπει να κατατεθεί ατομικά και οι προσφυγές μπορουν να γινουν ομαδικά από 10-20-30 προσφευγοντες την φορά ωστε αοτ κοστος να ειναι σημαντικά μειωμένο. Θα πρέπει να βρεθουν δικηγοροι τοπικά σε κάθε περιοχή που να ασχοληθουν με το ζήτημα και με αυτους να κατατεθουν οι προσφυγες.

   Διαγραφή
  2. Το γραφείο σας αναλαμβάνει την υποβολή προσφυγών;

   Διαγραφή
  3. αγαπητέ φίλε/φίλη, το γραφείο το δικό μου ειναι Βιβλιοπωλείο..., δεν έχουμε νομικές υπηρεσίες ούτε προωθούμε κάποιον ή κάποιους δικηγόρους. Με την δημοσιοποιηση της γνωμοδότησης του Συνταγματολόγου σε λίγες ημέρες και με διάχυση γνώσης σχετική με το ζήτημα θα βρεθουν τοπικοί δικηγόροι να αναλάβουν τις προσφυγές

   Διαγραφή
  4. Τασιόπουλος Παναγιώτης1 Ιανουαρίου 2014 - 10:54 μ.μ.

   Τα δικαστήρια δίνουν αναβολές για το 2018 !!!

   Διαγραφή
  5. κ. Τασιόπουλε καλημερα, καλη χρονια,
   Τι περίπτωση ειναι αυτή που αναφέρεται? Για ποινικό στον ΟΑΕΕ?

   Διαγραφή
  6. Εκκρεμούν ένα εκατομμύριο υποθέσεις. Πότε θα πάρουμε σειρά;

   Διαγραφή
  7. κ. Τασιόπουλε αν αναφέρεστε στο Διοικητικό Δικαστηριο εχετε δίκιο, υπαρχουν πολλές εκρεμείς προσφυγές. Ομως για αυτό θα δοκιμασω την αμεση προσφυγη στο ΣτΕ ζητωντας να εξεταστει η προσφυγή μου ως πιλοτική δίκη. Αν αυτό γινει δεκτό τότε το ΣτΕ θα εξετάσει το ζήτημα του ΟΑΕΕ εντός 18 μηνών και η απόφασή του θα ειναι υποχρεωτική για όλες τις σχετικές προσφυγές, οπότε ουδείς θα πρέπει να περιμένει επι σειρά ετων από όσους προσφύγουν (αν γινει δεκτή η αίτησή μου στο ΣτΕ). Τρόποι υπάρχουν, γνώση και διάθεση χρειάζεται

   Διαγραφή
  8. Άν δεν μπούμε στη Βουλή, δεν θα μας ακούσει ποτέ κανένας.
   Στάση πληρωμών δημοσίων δαπανών. ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ. Πληρωμή μόνο με δευτεροβάθμιο έλεγχο και άμεση απόλυση σε όποιον υπογράψει υπερκοστολογημένη δαπάνη.
   ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΛΟΥΚΕΤΟ –
   ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ για ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ
   Την επιχείρηση την ανοίξαμε εμείς.
   Δεν μας άνοιξε το κράτος καμία επιχείρηση.
   Εμείς πληρώνουμε ΦΠΑ – Ενοίκια – λογιστή- ΔΕΗ –ΟΤΕ - Φόρο εισοδήματος κ.λ.π
   Εμείς παράγουμε για να επιβιώσουν οι Έλληνες και η Ελληνική οικονομία.
   Η κατάθεση του Κόμματος στον Άρειο Πάγο έγινε με Αριθ. Κατάθ. 7873 το Νοέμβριο του 2012
   Τηλέφωνα επικοινωνίας 6976803285 – whatsup 6989422844 - 2441029918
   Tασιόπουλος Παναγιώτης Εργοδηγός Μηχανολόγος 30 χρόνια επαγγελματίας
   Ιστοσελίδα του κόμματος : http://www.tasiopoulospanagiotis.gr/.

   Διαγραφή όλων των χρεών προς το ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ σε όλες τις επιχειρήσεις και συμψηφισμός των εισφορών σε όσους πλήρωναν πριν την κρίση.
   Από εδώ και στο εξής 100 € εισφορά στο ΤΕΒΕ- ΟΑΕΕ το μήνα για κάθε επαγγελματία,
   συν 30 € για κάθε προστατευόμενο μέλος για ι/φ περίθαλψη και μία σύνταξη επιβίωσης στον επαγγελματία.
   Το νέο κόμμα ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ θα βρεθεί σύντομα στα κέντρα αποφάσεων και δεσμεύεται την μείωση φόρου επιτηδεύματος ελευθέρων επαγγελματιών και κατάργηση της εισφοράς στα επιμελητήρια.

   Διαγραφή
 3. Από ποιο ποσό υπάρχουν συνέπειες και ποιές είναι αυτές?
  Σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης με τον ΟΑΕΕ παγώνουν οι χρεώσεις ή όχι?

  Νίκος Λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποινικές συνέπειες υπαρχουν από οφειλή ανω των 20.000€ (εισφορές, όχι προσαυξήσεις). Μετρα αναγκαστικής εκτελεσης προβλέπονται ια οφειλές άνω των 5.000€
   Δεν καταλαβα το δευτερο ερωτημα αν παγωνουν οι χρεωσεις του ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ συνεχιζει και χρωνει αυτα που νομιζει οτι ειναι σωστά, αν προσφυγετε στο δικαστηριο και κερδισετε θα αναγκαστει να αφαιρεσει αυτα που εχει χρεωσει παρανομα

   Διαγραφή
 4. Αξιότημε Κ. GEORGE floras,
  Από τα απολύτως εμπερειστατομένα σχόλιά σας, καταλαβαίνω ότι έχετε ασχοληθεί σοβαρά με το φαινόμενο ΟΑΕΕ. Θα ήθελα -αν μπορείτε, αν γνωρίζετε και αν προλαβαίνετε- να μου εκφράσετε την γνώμη - απάντησή σας, στις παρακάτω περιπτώσεις που αφορούν την οικογένειά μου:
  1. Πατέρας ,68 ετών, 5 χρόνια άνεργος: 10 χρόνια ΤΣΑ και 27 χρόνια (μπλοκάκι) ΤΕΒΕ. Έκανε διακοπή δραστηριοτήτων πριν από περίπου 3 χρόνια. Σύνταξη δεν μπορεί να πάρει καθώς χρωστάει στον ΟΑΕΕ περίπου 60,000 (κεφάλαιο περίπου το μισό) ενώ συνεχώς προσαυξάνεται το ποσό. ΠΟΤΕ δεν έβγαλε βιβλιάριο υγείας!
  2. Μητέρα, 63 ετών, 4 χρόνια άνεργη: 2 χρόνια ΙΚΑ και περίπου 23 χρόνια ΤΕΒΕ σαν έμπορος. Έκλεισε το μαγαζί πριν από περίπου 4 χρόνια. Σύνταξη δεν μπορεί να πάρει για τους ίδιους ακριβώς λόγους με τον πατέρα μου (μπορεί να χρωστάει κάτι λιγότερο) ΠΟΤΕ δεν έβγαλε βιβλιάριο υγείας!
  Σε πρότασή μας του να κρατάνε τα 3/4 της σύνταξης για τις οφειλές τους, η απάντηση -φυσικά- ήταν αρνητική. Εισόδημα λοιπόν = 0! Υπάρχει κάτι πού ίσως μπορεί να γίνει? Ευχαριστώ, Δημήτρης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλημερα κ.Δημήτρ, και καλη χρονιά
   μπλεγμένη κατάσταση και χωρίς διέξοδο από οσα γνωρίζω. Το χρεος του πατέρα σας δεν θα αυξάνεται σε επιπεδο κεφαλαίου αφου θα διαγραφούν τα χρόνια που εχει κανει διακοπή. Ομως τοκους θα συνεχισει να εχει, επιφυλάσομαι αν φτανοντας σε ενα ταβανι σταματανε. Αν οφειλε εως 20.000€ (κεφαλαιο και τοκους) ειχε ελπιδα συμψηφισμου, για τοσο μεγαλο ποσό δεν συμψηφιζουν και μου φαινεται αδυνατο να το κανουν συντομα (εκτος αν αλλαξουν κατι σημαντικα). Το οτι δεν εβγαλε βιβλιαριο υγειας δεν εχει σχέση εκτός αν ζητουσε να βγαλει και δεν του εβγαζαν λογω οφειλής. Επειδη αυτο ειναι παρανομο ισως αυτο να ειναι σημειο που δικαστικα να μπορει να διεκδικησει (με την επιφυλαξη της παραγραφης) την διαγραφη αυτων των χρεωσεων. Ανάλογα ισχυουν και για την μητερα σας.
   Θα σας προτεινα παντως τα ερωτήματά σας στον ΟΑΕΕ να τα υποβάλετε εγγραφως ζητωντας αναλυση των οφειλων, αναλυση των επιτοκιων που σας χρεωσαν, διαγραφη των χρεων της περιθαλψης που δεν σας προσεφερεαν λογω οφειλων ενω την ζητουσατε και καντε εγγραφως και την προταση σας προς συμψηφισμο, σας συμφερει ακομα και να κρατανε ολη την συνταξη εως εξοφλησης αφου ετσι και αλλιως σημερα δεν παιρνουν τιποτα οι γονεις σας

   Διαγραφή
 5. Καλησπέρα, αντιμετωπίζω μια ίδια περίπτωση , με την ανωτέρω, πήγα στον οαεε
  πριν ένα μήνα περίπου και τους είπα να μου αφαιρέσουν τις οφειλές για την περίθαλψη αφού ποτέ δεν μου παρείχαν καμία υπηρεσία. Φυσικά μου είπαν πως αυτό δεν γίνεται σε καμία περίπτωση . Πιστεύεται πως μπορεί να γίνει κάτι; υπάρχουν περιπτώσεις που πέτυχαν κάτι τέτοιο;
  Σας ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό προσπαθουμε να πετύχουμε, στειλτε μου το email σας στην διευθυνση george.floras@floras.gr να σας στειλω σχετικό ενημερωτικό υλικό

   Διαγραφή
 6. Αυτόν τον ληστρικό εισπρακτικό οργανισμό ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ , όσο συνεχίζετε να τον αντιμετωπίζετε σεβασμό Βούδα, δεν θα καταφέρετε τίποτα και θα καταστραφεί ο ιδιωτικός τομέας , δηλαδή όλη η παραγωγική δύναμη της Ελλάδος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΕ ΦΛΩΡΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΥΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΑΥΤΗ. ΕΧΩ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΟΑΕΕ ΕΙΜΑΙ ΚΛΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ. ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ?ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ? ΕΝΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΧΕΙ ΜΕ 100 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ 365 ΜΕΡΕΣ/ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΑΕΕ ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΥ. ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. (ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ.). ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΑΚΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας κ. Δημοτάκη
   Σας προτείνω τα εξής:

   1. καταθέστε αίτηση στον ΟΑΕΕ ζητώντας 1. να σας θεωρήσουν αμέσως το βιβλιάριο υγείας 2. να σας αφαιρέσουν από την οφειλή σας το ποσό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλο το διάστημα που δεν σας την παρέχουν λόγω οφειλής και 3. αν δεν ικανοποιήσουν το πρώτο αίτημα να σταματήσουν να σας χρεώνουν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
   2. ο ΟΑΕΕ όπως είναι σύνηθες θα σας απαντήσεις αρνητικά σε όλα
   3. αναθέστε σε έναν δικηγόρο να σας ετοιμάσει άμεσα μια προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά του ΟΑΕΕ με βάση την αρνητική απάντηση του ΟΑΕΕ. Δεν είναι ανάγκη να περιμένετε την απάντηση μπορείτε αμέσως την επόμενη ημέρα της επιστολής
   4. καταθέστε μαζί με την προσφυγή στο Διοικητικό αίτηση προσωρινής διαταγής ώστε να σας παράσχει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έως ότου δικαστεί η υπόθεση. Εκεί θα πρέπει να πατε τα χαρτιά των γιατρών για να αποδείξετε ότι έχετε σοβαρό πρόβλημα. Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ότι οι πιθανότητες να πάρετε την προσωρινή διαταγή είναι πολύ υψηλές.
   5. η προσωρινή διαταγή θα δικαστεί σε ελάχιστες ημέρες και αν βγει θετική θα ισχύσει αμεσως
   6. αν τα κάνετε αυτά πείτε στον δικηγόρο σας να έρθει σε επαφή μαζί μου να του δώσω υποστηρικτικό υλικό

   Διαγραφή
 8. αφορά το παραπανω κείμενο τον ΟΑΕΕ στο Ηρακλειο Κρητης..
  με τιμη
  Νίκη και Γεωργία Δημοτάκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. στείλτε μου ένα email στο george.floras@floras.gr για να σας βάλω στην λίστα ενημερωσης του ΟΑΕΕ

   Διαγραφή
 9. Ενα πραγμα ειναι βεβαιο με ολο αυτο το αλλαλουμ των ανεγγεφαλων
  Θα οδηγησουν τον κοσμο σε εξαθλιωση.η και αυτοκτονια.
  προσωπικα αν καταληξω ετσι θα φροντισω να παρω
  ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητε κε Φλωρα,
  Ειμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ από το 2001. Έως το 2009 είχα απαλλαγή από τον κλάδο ασθενείας λογο Σπουδών (με κάλυπτε το πανεπιστήμιο). Από το 2009 και μετά ΔΕΝ έχω εκδώσει βιβλιάριο του ΤΕΒΕ, δεν έχω χρεώσει το ταμείο ούτε με μια ασπιρίνη. Το ΤΕΒΕ για όλα αυτά τα χρονια μου ζητάει κλαδο ασθενειας, με αποτελεσμα τα τελευταια 4 χρονια να εχει δημιουργηθει αρκετα μεγαλο χρεος και να ειμαι ανασφάλιστος. Θεωρείται πως πρέπει να ακολουθήσω τα βηματα που προτείνατε και στα προηγουμενα Post?
  “Γεια σας κ. Δημοτάκη
  Σας προτείνω τα εξής:

  1. καταθέστε αίτηση στον ΟΑΕΕ ζητώντας 1. να σας θεωρήσουν αμέσως το βιβλιάριο υγείας 2. να σας αφαιρέσουν από την οφειλή σας το ποσό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλο το διάστημα που δεν σας την παρέχουν λόγω οφειλής και 3. αν δεν ικανοποιήσουν το πρώτο αίτημα να σταματήσουν να σας χρεώνουν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  2. ο ΟΑΕΕ όπως είναι σύνηθες θα σας απαντήσεις αρνητικά σε όλα
  3. αναθέστε σε έναν δικηγόρο να σας ετοιμάσει άμεσα μια προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά του ΟΑΕΕ με βάση την αρνητική απάντηση του ΟΑΕΕ. Δεν είναι ανάγκη να περιμένετε την απάντηση μπορείτε αμέσως την επόμενη ημέρα της επιστολής”

  Σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας, η προσφυγη κατά των παρανομων χρεώσεων του ΟΑΕΕ ειναι λογική κινηση αφου εχει χρεωσει οσους οφειλουν με εισφορές περιθαλψης χωρις να παρεχει περιθαλψη και με αυξημενες εισφορές (βλ. Γνωμοδοτηση Μανιτάκη). Να υποθεσω οτι σημερα δεν μπορειτε να πληρωνετε τα τρεχονται. Αν αυτό ισχυει καποια στιγμή στο μέλλον θα σας ερθει το χαρτί από το ΚΕΑΟ, το λεγομενο "κατασχετηριο". Τοτε θα πρέπει να κινηθειτε, δειτε την πρωτη ανάρτηση στο blog για περισσοτερες λεπτομερειες. Αν φυσικά μπορειτε να πληρωνετε τα τρεχοντα και την ρυθμιση τοτε μπορειτε να μπειτε στην διαδικασία αυτη (ρυθμιση) αλλά να εκφρασετε πρωτα εγγραφως την διαφωνια σας με τις χρεωσεις και την επιφυλαξή σας για μελλοντική προσφυγη στο δικαστηριο.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητε κε Φλωρα, εχει ερθει η ειδοποιηση απο το ΚΕΑΟ.......

   Διαγραφή
  3. δειτε εδω http://oaee1.blogspot.gr/2014/06/blog-post_7.html

   Διαγραφή
  4. Σας ευχαριστω!!

   Διαγραφή