Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

ΟΑΕΕ-ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΕΑΟ-ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑΉδη μερικές χιλιάδες επιστολές από το ΚΕΑΟ προς οφειλέτες του ΟΑΕΕ κατέφθασαν και η αγωνία είναι διάχυτη σε όλους, και σε αυτούς που την έλαβαν και στους υπολοίπους οφειλέτες του ΟΑΕΕ. Το ερώτημα στους περισσότερους «και τώρα τι κάνω;». Η γνώμη μου είναι η εξής:
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η επιστολή του ΚΕΑΟ αναφέρει στην αρχή της «όπως έχετε ενημερωθεί ήδη». Προκύπτει ένα θέμα και το γνωρίζουν, για αυτό βάζουν τις λέξεις αυτές. Πότε ενημερωθήκαμε, από ποιον, πώς; Το ΚΕΑΟ πάει να καλύψει το κενό του ΟΑΕΕ που ενημέρωσε τους οφειλέτες με απλό ταχυδρομείο. Δηλαδή, ενδεχομένως, κάποιος να μην έλαβε ποτέ την απλή επιστολή του ΟΑΕΕ.
Άλλωστε η επιστολή του ΚΕΑΟ έρχεται με συστημένη επιστολή, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και προκύπτουν τα ερωτήματα: για να είναι καλυμμένος στα δικαστήρια ο ΟΑΕΕ πρέπει να με ενημερώσει εκείνος με συστημένη επιστολή (ή άλλο βέβαιο τρόπο) ή να μου στείλει την σχετική ενημέρωση το ΚΕΑΟ; Σε ποιον οφείλω και πρέπει να με ενημερώσει; Καλύπτεται το ΚΕΑΟ να προχωρήσει σε κατάσχεση όταν ο πραγματικός «δανειστής», ο ΟΑΕΕ, δεν με έχει ενημερώσει με σαφή τρόπο ότι αν δεν πληρώσω κλπ κλπ θα προχωρήσει σε κατάσχεση;

Επιπροσθέτως η επιστολή του ΚΕΑΟ αναφέρει αναλυτικά τα ποσά που οφείλει κάποιος, χωρίς όμως να είναι κατανοητό αυτό στον αποδέκτη. Και αυτό διότι χρησιμοποιεί την δική του ανάλυση και για κάθε χρονικό διάστημα έχει 2-3 χρεώσεις χωρίς να διευκρινίζει τι είναι αυτές. Αναφέρει όμως στο τέλος της επιστολής ότι αν αμφισβητείτε την οφειλή σας θα πρέπει να πάτε στο αρμόδιο κατάστημα του ΟΑΕΕ και να προσκομίσετε τα σχετικά στοιχεία. Άρα (κατά τη γνώμη μου) και οι ίδιοι αποδέχονται ότι το προηγούμενο στάδιο δεν έχει λάβει χώρα και δίνουν το περιθώριο αμφισβήτησης με την δέουσα διαδικασία.
Το αν η όλη διαδικασία είναι 100% νομότυπη και δίνει το δικαίωμα στο ΚΕΑΟ να προχωρήσει σε κατάσχεση μετά την παρέλευση του 20μέρου είναι λίγο θολό. Η γνώμη μου είναι πάντως ότι το θολό είναι υπέρ της Κυβέρνησης και όχι υπέρ μας.
Η ΛΗΨΗ ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΥ
Από ότι ενημερώθηκα υπάρχει νομολογία για φορολογικά ζητήματα με βάση την οποία αν κάποιος ενημερωθεί ότι έχει συστημένο γράμμα και δεν το παραλάβει, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, θεωρείται ότι το παρέλαβε. Δεν έχω στα χέρια μου την σχετική απόφαση και το μεταφέρω με επιφύλαξη. Εξαίρεση στο ανωτέρω είναι αν αποδείξει ότι το διάστημα εκείνο πραγματικά δεν μπορούσε να το παραλάβει, πχ ήταν εκτός Ελλάδος..
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αν λάβετε το έγγραφο του ΚΕΑΟ θα πρέπει να κινηθείτε γρήγορα. Η πρώτη κίνηση είναι να ενημερώσετε τον δικηγόρο σας με τον οποίον να διασταυρώσετε και τα παρακάτω.
Σε άμεσο χρόνο θα πρέπει να καταθέσετε ένσταση στον ΟΑΕΕ για τις χρεώσεις.
Την ένσταση αυτή, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να την κοινοποιήσετε στην συνέχεια και προς το ΚΕΑΟ με συνοδευτική επιστολή που να τους λετε ότι (ή το κείμενο που θα σας πει ο δικηγόρος σας): «στις ΧΧ του μήνα, με αρ. πρωτ. ΨΨΨ κατέθεσα στον ΟΑΕΕ ένσταση για τις χρεώσεις που με ενημερώσατε στην από τις ΧΧΧ/2014 και με αρ. πρωτ. ΨΨΨ επιστολή σας, ακολουθώντας τις υποδείξεις που εσείς οι ίδιοι αναφέρετε στην εν λόγω επιστολή σας. Την σχετική ένσταση σας κοινοποιώ και σας καλώ να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια αναγκαστικών μέτρων εναντίον μου έως ότου μου απαντήσει ο ΟΑΕΕ και έως ότου πράξω τα νόμιμα».

Η ένσταση στον ΟΑΕΕ μπορεί να έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

Α Ι Τ Η Σ Η
Του ……………………… του .................., κατοίκου …………………., οδός ……………….. αρ. …., με αριθμό μητρώου ασφάλισης …………… .
Τηλ. ………………………

……../…../2014

Προς τον ΟΑΕΕ
Κύριοι,
Στις ΧΧ/ΧΧ/2014 έλαβα από το ΚΕΑΟ επιστολή με αρ. πρωτ. ΨΨΨΨΨ με την οποία με ενημερώνει ότι οφείλω στον ΟΑΕΕ το συνολικό ποσό των ΧΧΧΧΧ€, με βάση τα με αριθμό ΧΧΧΧΧ παραστατικά του ΟΑΕΕ (3η στήλη στον πίνακα οφειλών του ΚΕΑΟ) και με καλεί όπως αν αμφισβητώ το ποσό της οφειλής προσέλθω στον ΟΑΕΕ με τα ανάλογα στοιχεία. Καταρχήν αμφισβητώ ως παράνομη την ανωτέρω ειδοποίηση που έλαβα από το ΚΕΑΟ για οφειλή μου προς τον ΟΑΕΕ, ειδοποίηση την οποία οφείλατε να μου στείλετε εσείς εγκαίρως και όχι το ΚΕΑΟ. Επίσης διαψευδω ότι έχω ήδη ενημερωθεί για την οφειλή μου, όπως ψευδώς αναφέρει η ανωτέρω επιστολή από το ΚΕΑΟ.
Προφανώς αμφισβητώ τις οφειλές που το ΚΕΑΟ ισχυρίζεται ότι έχω προσωπικά προς τον ΟΑΕΕ.
Δεδομένης της βαθύτατης οικονομικής κρίσης και της γνωστής σε εσάς καθίζησης του εισοδήματός των αυτοαπασχολούμενων, όπως και του δικού μου, παρακαλώ όπως προβείτε σε αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΑΕΕ, προκειμένου να εναρμονιστούν προς τη μείωση των μέσων πραγματικών αποδοχών των ασφαλισμένων, εκδίδοντας νομίμως γνώμη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας.
Επίσης, αιτούμαι όπως:
1. Μου θεωρήσετε το βιβλιάριο υγείας μου, διότι η υγεία μου βρίσκεται σε κίνδυνο ενόσω αρνείστε να μου παρέχετε ιατροφαρμακευτική κάλυψη εξαιτίας της αδυναμίας μου να εξυπηρετήσω τις ασφαλιστικές μου εισφορές.
2. Επικουρικά, σε περίπτωση που δεν αποφανθείτε θετικά επί του παραπάνω αιτήματός μου, όπως:
2.α. Πάψετε εφεξής να με χρεώνετε με το ποσό των 92,79€ το μήνα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν μου παρέχετε.
2.β. Αφαιρέσετε από την συνολική οφειλή μου προς το ταμείο σας, ανερχόμενη μέχρι και το (1) …. δίμηνο του (2)…… στο ποσό των (3)……….€ (κατά τους ισχυρισμού σας), το σύνολο της χρέωσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προσαυξήσεων κλπ) για το διάστημα που λόγω οφειλών μου δεν μου την παρείχατε, παρότι εγώ σας το ζητούσα επανειλημμένα λόγω αναγκών στην υγεία μου, ήτοι το ποσό των (4)………..€ πλέον τόκων και προσαυξήσεων.
3. Επικουρικότερα, σε περίπτωση που ούτε μου παρέχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παρά ταύτα συνεχίζετε να με χρεώνεται με τις σχετικές εισφορές, α) πάψετε να με χρεώνετε με το ποσό της σχετικής εισφοράς αναπροσαρμοσμένης στις εκάστοτε τρέχουσες τιμές και με επιτόκιο που υπερβαίνει καταχρηστικά το ανώτατο νόμιμο επιτοκιακό όριο, β) αφαιρέσετε το σύνολο των καταχρηστικά επιβληθέντων τελών προσαύξησης, τα οποία βρίσκονται σε δυσθεώρητο ύψος σε σχέση με το ανώτατο νομοθετικά καθορισμένο επιτόκιο υπερημερίας (άρ. 3 παρ. 2 του ν. 2842/2000, ήδη σήμερα 7,75%).
4. Όσον αφορά συνολικά τις οφειλές μου για τον κλάδο σύνταξης & κλάδο ασθένειας, πάψετε να με χρεώνετε με το ποσό των σχετικών εισφορών αναπροσαρμοσμένων στις εκάστοτε τρέχουσες τιμές και με επιτόκιο που υπερβαίνει καταχρηστικά το ανώτατο νόμιμο επιτοκιακό όριο και αφαιρέσετε το σύνολο των καταχρηστικά επιβληθέντων τελών προσαύξησης, τα οποία βρίσκονται σε δυσθεώρητο ύψος σε σχέση με το ανώτατο νομοθετικά καθορισμένο επιτόκιο υπερημερίας (άρ. 3 παρ. 2 του ν. 2842/2000, ήδη σήμερα 7,75%).
5. Αποδεχτείτε εφεξής την καταβολή εκ μέρους μου του ποσού των (5)……… € το μήνα ως συνολική εισφορά σύνταξης και ασθενείας, που αντιστοιχεί στο 20% του εισοδήματός μου του έτους (6)………. . Άλλως, αποδεχτείτε το εν λόγω ποσό ως πρόταση ρύθμισης της οφειλής μου, ανερχόμενη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας, μέχρι και το (7)…. δίμηνο του (8)………. στο ποσό των (9)………… €. Ή άλλως αποδεχτείτε το ποσό αυτό ως ελεύθερη, μερική καταβολή εκ μέρους μου, σύμφωνα με τις δυνάμεις μου.
6. Αποδεχτείτε το αίτημά μου όπως υπαχθώ στην (10)……….. κλίμακα εισφορών για όσο διάστημα το εισόδημά μου βρίσκεται σε τόσο χαμηλά επίπεδα.
7. Μου κοινοποιήσετε τα παραστατικά με αριθμό ΧΧΧΧΧΧΧ που αναφέρει ο πίνακας οφειλών του ΚΕΑΟ ώστε να ενημερωθώ αναλυτικά για τις σχετικές χρεώσεις
8. …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Η/Ο αιτούσα/αιτών,
……………….
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Σημειώσεις:
 1. στο σημείο 1 θα βάλετε το δίμηνο έως το οποίο ο ΟΑΕΕ λεει ότι οφείλεται εισφορές
 2. στο σημείο 2 θα βάλετε το έτος που αφορά το δίμηνο στο σημείο 2
 3. στο σημείο 3 θα βάλετε το συνολικό ποσό που το ΚΕΑΟ λεει ότι οφείλεται
 4. στο σημείο 4 θα βάλετε το γινόμενο των μηνών που το βιβλιάριο ασθενείας σας ήταν αθεώρητο λόγω οφειλών (το διάστημα δηλαδή που συμπίπτει με το διάστημα που οφείλατε) πολλαπλασιαζόμενο με τα 92,5€ για κάθε μήνα. Για να διαπιστωθεί το ακριβές διάστημα που ο ΟΑΕΕ δεν σας παρείχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω οφειλών δεν αρκεί μόνο οι μήνες που οφείλετε αλλά ταυτόχρονα το ίδιο διάστημα να μην έχει θεωρηθεί το βιβλιάριο ασθενείας σας. Αν για κάποιους από τους μήνες που οφείλετε είχατε θεωρημένο το βιβλιάριο ασθενείας για οποιοδήποτε λόγο, πχ καλυπτόσασταν από το παρελθόν, θα πρέπει αυτοί οι μήνες να επισημανθούν ώστε να μην διεκδικήσουμε την αφαίρεσή τους από την οφειλή.
 5. στο σημείο 5 θα βάλετε ένα ποσό που προτείνετε να πληρώνετε κάθε μήνα, ένα λογικό ποσό είναι το 20% του μηνιαίου εισοδήματός σας το περασμένο έτος (προσοχή, η απόδειξη για το εισόδημά σας είναι η φορολογική σας δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο)
 6. στο σημείο 6 βάζετε το έτος για το οποίο αναφέρεται το εισόδημά σας, πχ 2013
 7. τα σημεία 7, 8 και 9 είναι ίδια με τα σημεία 1, 2 και 3
 8. Στο σημείο 10 μπορείτε να προτείνεται να υπαχθείτε στην ασφαλιστική κατηγορία που σας επιτρέπει το μηνιαίο εισόδημά σας. Τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση, όπου επιλέγετε εν συνεχεία αν είστε παλαιός ή νέος ασφαλισμένος: https://www.oaee.gr/eisfores.asp?cateis_id=186&cat_id=0&cat_parenteis=161&banner_pgc=5&ctn_id=2&ctnsnd_id=1

 1. 2. Στο σημείο 11 μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε άλλο εξατομικευμένο πρόβλημα αντιμετωπίζετε και να υποβάλλετε αντίστοιχο αίτημα (λχ αδυναμία επέκτασης της οικονομικής σας δραστηριότητας με συμπλήρωση ΚΑΔ κλπ).

Πριν την υποβολή της παραπάνω αιτήσεως, θα πρέπει να αιτηθείτε τη χορήγηση αναλυτικής βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει τι οφείλετε μέχρι σήμερα στον ΟΑΕΕ τόσο για εισφορές σύνταξης όσο και για εισφορές ασθένειας, για τόκους, προσαυξήσεις, έξοδα κλπ. Αν δεν προλαβαινετε μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία στην παρούσα αίτηση είτε με βάση τα νούμερα της αναλυτικής βεβαίωσης είτε με βάση τα νούμερα του χαρτιού του ΚΕΑΟ.

Το τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα επί του οποίου ο ΟΑΕΕ υπολογίζει τις εισφορές είναι το εξής:
Ασφαλιστική Κατηγορία
Ποσά σε ΕΥΡΩ
762,04
930,71
1.111,02
1.212,92
1.399,06
1.577,93
1.687,28
1.824,48
1.947,75
10η
2.071,08
11η
2.194,35
12η
2.317,62
13η
2.440,96
14η
2.564,24

Δείτε σε ποια ασφαλιστική κατηγορία σήμερα (θα το δείτε στον λογαριασμό που σας στέλνει ο ΟΑΕΕ, στο πάνω αριστερά μέρος, κάτω από την λέξη ΣΥΝΟΛΟ, εκεί που αναφέρει ΑΣΦ. ΚΑΤ.) υπάγεστε και αντιπαραβάλλετε το πραγματικό μηνιαίο εισόδημά σας του περασμένου έτους, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Η πρότασή σας προς τον ΟΑΕΕ μπορεί να είναι η καταβολή εισφοράς που αντιστοιχεί στο 20% του πραγματικού μηνιαίου εισοδήματός σας. Αν για παράδειγμα το ετήσιο εισόδημα του 2013 ήταν 6.000,00€, το μηνιαίο σας εισόδημα ήταν 500,00€, το 20% του μηνιαίου σας εισοδήματος είναι 100,00€.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σύντομα ο ΟΑΕΕ θα σας απαντήσει, προφανώς αρνητικά στα αιτήματά σας. Το επόμενο βήμα είναι η προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και όλα τα παρεπόμενα, αίτηση αναστολής, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη) κλπ. Σημειωτέον ότι για να κάνει κάποιος την προσφυγή δεν είναι υποχρεωμένος να περιμένει την απάντηση του ΟΑΕΕ, αφού η απάντηση του είναι γνωστό ότι θα είναι αρνητική. Αρκεί όταν θα συζητηθεί η προσφυγή του να έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος για να απαντήσει ο ΟΑΕΕ.
Για κάθε βήμα, επειδή είναι νομικής βάσης, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον δικηγόρο σας.

Φλωράς Γιώργος
συντονιστής της πρωτοβουλίας για τον ΟΑΕΕ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»

7 σχόλια:

 1. τι έγινε με τις αγωγές και τις μηνυσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όσοι κάναμε προσφυγές αμφισβήτησης χρέους, είμαστε στην φάση αναμονής και ορισμού ημερομηνίας δίκης από τα διοικητικά δικαστήρια. Χαρτιά από το ΚΕΑΟ όμως ήλθαν και σε μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. υπάρχει καμιά εξέλιξη στο θέμα; οι προσφυγές αμφισβήτησης χρέους
  καλύπτουν και όσους έχουν κάνει ήδη διακοπή από τον ΟΑΕΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δικάζουμε για πρωτη φορά τον Δεκεμβριο. Για τις προσφυγες δεν καταλαβα τι εννοειται. Εχετε κανει προσφυγη στο δικαστηριο και εχετε διακοψει ηδη από τον οαεε?

   Διαγραφή
  2. καλημέρα,
   έχω κάνει διακοπή εργασιών πριν τρία χρόνια περίπου,= άνεργος τώρα πια.
   το χρέος που μου είχε υπολογίσει ο ΟΑΕΕ τότε ήταν περίπου 5000χιλ με την γνωστή και απαράδεκτη μέθοδο :σου χρεώνω νοσοκ/κες καλύψεις,χωρίς να σου θεωρώ το βιβλιάριο αφού χρωστάς κλπ.

   Τώρα όπως ανέφερα είμαι πλέον άνεργος και το χρέος μάλλον αυξάνεται με όλα αυτά τα τοκογλυφικά επιτόκια και ίσως είναι πλέον στις 7000χιλ;; δεν ξέρω.

   το ερώτημα είναι αν μπορώ να συμμετέχω σε κάποια διαδικασία ώστε να απαλειφθεί το υπερβάλλον χρέος και να ρυθμίσω ότι πραγματικά χρωστάω ώστε να απαλλαγώ από την οφειλή.

   Ευχαριστώ για την απάντηση φίλε Γιώργο

   Διαγραφή
  3. το χρεος θα φτασει εως το διπλασιο και μετα σταματαει η αυξηση. Προς το παρον δεν συμφερει καποια ενεργεια. Συστηνω αναμονη να δουμε τι θα πει το δικαστηριο, θα παρει χρονο (πρωτη δικη Δεκεμβριο, μπορει αναβολη για μεσα 2017, εκδοση αποφασης πρωτοδικα κλπ). Εκτιμω οτι εντός του 2017 θα εχουμε καποια εικονα του τι πιστευει η Δικαιοσυνη χωρις ομως να ειναι τελικη καθως εχουμε μετα Εφετειο και ΣτΕ. Το χρεος παντως ειναι μικρο (συγκριτικά με τους πολλους που εχουν οφειλές ανω των 15-20 χιλιαδων) και ενδεχομενη μειωση θα ειναι μικρη. Αλλα απλα περιμενουμε τωρα, γιατι πολιτική λυση δεν νομιζω να δοθει για το υψος της οφειλής

   Διαγραφή
  4. ευχαριστώ για την ενημέρωση,απλά εκνευρίζομαι με τα ειδοποιητήρια περί αναγκαστικής είσπραξης-κατάσχεσης κλπ....φυσικά δεν χρωστάω μόνο αυτά αλλά έχω και στην ΔΟΥ ανάλογα χρέη από το 2011 σε ΕΝΦΙΑ και από τα 650αρια που μας 'έκοβαν' κουστούμι κάθε χρόνο με την έκτακτη εισφορά. ευτυχώς δεν έχω χρεη από ΦΠΑ κλπ,αλλά και εκεί έχουν μαζευτεί άλλα 5000χιλ με τους ανάλογους τοκογλυφικούς τόκους που κοντεύουν να φτάσουν όσο και το κεφάλαιο από τα χαράτσια.
   Έρχονται και από εκεί ειδοποιήσεις κατάσχεσης για τις οφειλές αυτές που δεν είχα να πληρώσω αφού με το ζόρι συντηρούσα το μαγαζί,αλλά και δεν τις αποδέχομαι γιαυτό και δεν τις πλήρωσα.

   Ναι δεν είναι μεγάλα τα ποσά,αλλά η τρομοκρατία της κατάσχεσης έστω και για αυτά είναι η ίδια με τα μεγαλύτερα ποσά.

   Σίγουρα επιβάλλεται πολιτική λύση για τέτοιες περιπτώσεις,που πιστεύω ότι είναι πολλοί ακόμα σε αυτή την θέση και πρέπει επιτέλους να γίνει,γιατί,όπως είχαν υποσχεθεί.
   Έτσι μας κρατούν 'δέσμιους' και ακόμα και αν θέλαμε να κάνουμε μια νέα επαγγελματική αρχή δεν μπορούμε αφού έχουμε αυτές τις εκκρεμότητες.

   Ελπίζω να είναι χρήσιμο και για άλλους το μακροσκελές 'σεντόνι'
   αλλά βρήκα την ευκαιρία να τα 'χώσω' λίγο.
   Ίσως τα διαβάσει κάποιος α(να)ρμοδιος και γίνει κάτι.

   μην σε κουράζω άλλο,εύχομαι τα καλλίτερα και καλή συνέχεια με τις προσφυγές....θα το παρακολουθώ.

   Διαγραφή