Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ-ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑΕγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 4/22.1.2014
Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν. 4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 / τ. Α΄)
Αθήνα, 22/1/ 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/27/118380
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  TMHMA ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18 Πληροφορίες: Ν. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ  Τηλέφωνο : 210-5285616
fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν. 4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 / τ. Α΄).

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. 32/2013, 33/2013 και 37/2013 Εγκύκλιες Οδηγίες της Δ/νσης Εσόδων.

Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, μέσω των ρυθμίσεων “Νέα Αρχή” και Πάγια Ρύθμιση.

Με τις πιο πάνω σχετικές Εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στις ρυθμίσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την υποβαλλόμενη αίτηση και τη δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης των οφειλών χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013.

Με την παρούσα παρέχονται νέες οδηγίες, μετά τη δημοσίευση των διατάξεων του άρθρου 12 Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2 τ.Α΄/ 7-1-2014) περί “Aναβάθμισης και βελτίωσης των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων ....”.

Με τις νέες διατάξεις, τροποποιούνται οι αντίστοιχες του Ν.4152/2013 ως προς:

- Την υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής.
- Την εξαίρεση οφειλετών από τη δυνατότητα ένταξης στις ρυθμίσεις και
- Το όριο των 5.000 Ευρώ για την απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ποσό της μηνιαίας δόσης.

Ειδικότερα:

1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού οφειλής ως προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση “Νέα Αρχή”.

2. Τροποποιούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων 2.γγ΄της υποπαραγράφου ΙΑ.1. (Πάγια Ρύθμιση) και περ. 2.ββ΄ υποπαραγράφου ΙΑ.2 (Νέα Αρχή) με τις οποίες δεν υπάγονται σε ρύθμιση οι οφειλέτες εκείνοι που “έχει ασκηθεί κατ΄αυτών ποινική δίωξη”.

Στο εξής εξαιρούνται και δεν υπάγονται σε ρύθμιση οφειλέτες “που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή”.

3. Για οφειλές άνω των 5.000 € απαιτείται, μέχρι σήμερα, η απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ύψος της μηνιαίας δόσης με την υποβολή των στοιχείων που έχουν περιγραφεί στις αριθμ. 32/2013 και 33/2013 Εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.

Για την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης στις ρυθμίσεις, το ποσό των 5.000 € αυξάνεται σε 10.000 €.

Διαδικασίες που ακολουθούνται έως σήμερα, για ένταξη σε ρύθμιση οφειλών έως 5.000 €, θα ακολουθούνται, στο εξής, για οφειλές έως 10.000 €.

Προσοχή!

Από την τροποποίηση αυτή εξαιρούνται ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα για τους οποίους το όριο οφειλών παραμένει στα 5.000 €.

Επισυνάπτονται έντυπα αιτήσεων για υπαγωγή στις ρυθμίσεις “Νέα Αρχή” και “Νέα Αρχή - Πάγια Ρύθμιση” και Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986, προσαρμοσμένα στις νέες διατάξεις.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους – οφειλέτες για τις νέες βελτιωτικές διατάξεις, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στις ρυθμίσεις εκμεταλλευόμενοι τους ευνοϊκότερους όρους.

Της παρούσης να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων, το προσωπικό των Υπηρεσιών.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο

115 σχόλια:

 1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΡΥΘΜΗΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.
  Δεν είναι δυνατόν και βιβλιάριο υγείας να μην έχεις και να πληρώνεις το πόσο που αντιστοιχεί στον κλάδο υγείας και μάλιστα τοκισμένο.
  Πρέπει να αφαιρούνται από το ποσό των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών οι εισφορές για τον κλάδο Υγείας για το χρονικό διάστημα που το βιβλιάριο δεν ήταν σε ισχύ.
  ΤΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΟΙ

  ΥΣ1 . Να είστε βέβαιοι ότι ο διαχωρισμός θα γίνει, τον ζητιάνε και οι μηχανικοί για το ΤΣΜΕΔΕ. Το πότε είναι το θέμα

  ΥΓ2 Εάν κάνεις ρύθμιση σημαίνει ότι αποδέχεσαι το συνολικό πόσο των ληξιπροθέσμων οφειλών, δηλ. εισφορές κλάδου σύνταξης και εισφορές κλάδου υγείας;

  ΥΓ3: Όταν γίνει η διαγράφη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο Υγείας τότε αυτόματα σημαίνει ότι θα χρωστάς στον ΟΑΕΕ 30% λιγότερα περίπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Διαγραφή εισφορών υγείας για το διάστημα που ο οφειλέτης ήταν ανασφάλιστος, για προφανή λόγο (δεν τρελαθήκαμε ακόμη).
  ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΡΧΊΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΏΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΉ ΕΙΣΦΟΡΑ.

  Βέβαια πώς να γίνει αυτό που και ο πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ στην νέα ανακοίνωση δεν διαχωρίζει την εισφορά υγείας από τον κλάδο σύνταξης
  Εξυπηρετεί σκοπιμότητες η απλά είναι αφελής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα σας,
  Προσπαθώ να κάνω έναρξη στον ΟΑΕΕ,όταν πήγα μου ζήτησαν το εκκαθαριστικό (το οποίο δεν το είχα μαζί μου κ υπεύθυνη δήλωση από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού το οποίο ενοικιάζω για την παραχωρηση για χρηση έδρας)!Ψάχνοντας στο ίντερνετ συνειδητοποίησα ότι το εκκαθαριστικό μου το ζητάνε ώστε, σε περίπτωση που έχω έσοδα από ελευθέρια επαγγέλματα, να καταβάλω αναδρομικές εισφορές! Ωστόσο τα έσοδα που ειχα το '12 ήταν από μια εργασία για την οποία είχα πληρωθεί με απόδειξη δαπάνης και χωρής την σύναψη σύμβασης!!Με ποιό κριτήριο θα μου χρεώσουν αναδρομικές εισφορές, αφ' ενός για υπηρεσίες που δεν έχω λάβει και αφ' ετέρου βάσει ποιού κριτηρίου αφού σύμβαση που να υποδεικνύει τον χρόνο εργασίας για αυτά τα εισοδήματα δεν υπάρχει???(Σημειωτέον, σε συνεργάτη μου ζήτησαν τα εκκαθαριστικά 5 ετών!). Σύμφωνα με μια επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη (5/11/2013) η σχέση ασφαλισμένου με τον ΟΑΕΕ (βάσει του καταστατικού του) θεωρείται η ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος από την εφορία, υπάρχει τρόπος που να με καλυπτει νομικά ώστς μετά την έναρξη να μην καταβάλλω τις εισφορές που αφορούν σε χρόνο πριν την έναρξη επαγγέλματος??
  Ε.Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας, εχω την εντυπωση οτι αν η εργασία που κάνατε ικανοποιεί τα κριτήρια του ΟΑΕΕ ότι ασκουσατε το επάγγελμα συστηματικά και όχι μια φορά και έξω, θα σας καταλογίσει και προηγούεμενες εισφορές. Διότι με βάση την λογική του, αφού κάνατε επαγγελμα, οφείλατε να έχετε κάνει έναρξη στον ΟΑΕΕ. Ομως δεν γνωρίζω ακριβώς το τι και πως κρίνει ο ΟΑΕΕ. Θα πρέπει αναγκαστικά να πάτε τα εκκαθαριστικά (δεν εχετε και άλλη επιλογή, αλλιώς δεν θα σας κάνουν έναρξη) και μετά την απόφασή τους να το πολεμήσετε. Θα σας αιτιολογούν την απόφαση προφανως με κάποιο έγγραφο. εκει θα αναφέρει με βάση ποιον νομο σας τα ζητάνε (αν σας τα ζητήσουν) οπότε μετά θα δειτε αν νομικά στέκει

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ για την απάντηση..Όπως το είπατε, πάντα κάτι βρίσκουν. Πήγα σήμερα και τους έδειξα τον νόμο βάσει του οποίου απαλάσσομαι διότι τα εισοδήματά μου προήρλθαν από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και τυπικά οι συμβαλλόμενοι με φορείς που αναλαμβάνουν να περαιώσουν έργο τέτοιων προγραμμάτων έχουν αφορολόγητο όριό το διπλάσιο αυτού που ορίζεται από τον νόμο (δηλαδή 10000) και δεν θεωρούνται επιτειδευματίες παρά μόνο αν από άλλη εργασία ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ και παρόλα αυτά ο προϊστάμενος επικαλέστηκε την διευκρινιστική εγκύκλιο και άρχισε να μου λέει ασυνάρτητα και ότι αυτό ισχύει μόνο αν είμαι ή ήμουν φοιτήτρια το '12 και αυτό αποτελούσε κάποιο είδος πρακτικής, πράγμα τοοποίο δεν υφίσταται, κ στον νόμο αναφέρεται ξεκάθαρα..
   ΕΜ

   Διαγραφή
  3. Εκτιμω ότι δεν θα εχετε προβλημα, ΤΕΛΙΚΑ, αρχικα δεν ειναι απιθανο γιατί υπαρχει εκει ενας συνδυασμος αγνοιας και αδιαφορίας και εχθρας προς τους ασφαλισμενους. Ελπίζω σε θετικό αποτέλεσμα

   Διαγραφή
 4. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ Κ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ 2 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ.
  ΧΡΩΣΤΟΥΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5.000.
  ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΙΣ 20.000.
  ΘΕΛΩ ΑΚΟΜΗ 1 ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ.
  ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ ΚΤΛ.
  ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
  ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΕΝ ΞΕΡΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από την ώρα που κλεισατε στην εφορία σταματαει και ο ΟΑΕΕ να σας χρεωνει με εισφορές. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνετε αίτηση για διαγραφη οφειλων στον ΟΑΕΕ και να προσκομισετε τα έγγραφα της εφορίας που δειχνουν ότι κλεισατε.
   Αν το τελικο οφειλομενο ποσό έως την ώρα που θα παρετε συνταξη είναι κατω από 20.000€ τότε δεν εχετε πρόβλημα (με ότι ισχυει σήμερα). Θα σας συμψηφίσουν την οφειλη με την συνταξη (θα σας κρατανε ένα ποσό κάθε μήνα). Πηγαιντε αμεσα για αίτημα διαγραφης οφειλων στον ΟΑΕΕ

   Διαγραφή
  2. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΜΗ, ΧΡΟΝΙΚΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.
   ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ ΕΙΝΑΙ 27.873.

   ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΞΑΝΑ.

   Διαγραφή
  3. το ποσό των 27.783 ειναι σημερα αν καταλαβαινω, αλλά αν σας κανουν διαγραφη για τα 2 τελευταια χρονια θα ειναι 15.000 περιπου

   Διαγραφή
  4. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΞΑΝΑ ΑΛΛΑ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ.
   ΑΝ ΔΙΑΓΡΑΨΩ ΤΟΝ 1 ΑΠΟ ΤΑ 2 ΕΤΗ ΤΟΤΕ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.
   ΕΧΩ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ.
   ΑΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΗΤΑΝΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Κ ΤΟ ΑΦΑΙΡΟΥΣΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ...
   ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ.

   Διαγραφή
 5. ΕΥΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ!
  ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟ.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΒΟΗΘΕΙΑ.Η ΟΦΕΙΛΗ ΜΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 8,894,53 ΕΧΩ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ 2 ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΖΗΤΑΓΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ .ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΟΨΩ ΤΟ ΤΕΒΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΚΑΒΑΛΑΝΕ ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΩ .ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ .ΣΥΜΒΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλημερα,
   1. αν ειναι να κοψετε το ΤΕΒΕ (προφανως κλεινοντας την επιχειρηση) καντε το αμεσα τουλαχιστον να μην αυξανει η οφειλή σας
   2. αν δεν μπαινετε στην ρυθμιση ετσι οπως ειναι αλλη επιλογη δεν δινει προς το παρον το ΤΕΒΕ
   3. για το θεμα της ασφαλισης η αποψη μου ειναι οτι ο ΟΑΕΕ παρανομει, λυση προς το παρον δινουν τα δικαστηρια με προσφυγη και αιτηση ασφαλιστικων μετρων (οταν υπαρχει καποιο επειγον προβλημα υγειας). Στο blog εχω οδηγιες για το πως γινεται, ευχομαι να ειστε καλα στην υγεια σας και να μην το χρειαστειτε
   4. αν δεν μπορειτε να μπειτε στην ρυθμιση ενας δρομος ειναι και παλι δικαστικος, να κανετε προσφυγη και να ζητησετε να καταβάλετε εναντι οφειλης με βαση το πραγματικο σας εισόδημα. Δεν ειναι βεβαιο αν θα σας δικαιωσει το δικαστηριο, θα πρέπει να συμβουλευθειτε τον δικηγορο σας

   Διαγραφή
 7. Καλησπέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής..αν κάνω ρύθμιση στον οαεε μπορώ να θεωρήσω αμέσως βιβλιάριο ασθενείας ή περιμένεις κάποιο διάστημα; και αν σταματήσω τη ρύθμιση παύει να ισχύει το βιβλιάριό μου; Είναι μεγάλη ανάγκη να γράψω φάρμακα τα οποία είναι πολύ ακριβά και ξέρω εκ των προτέρων ότι δε θα μπορέσω να ανταπεξέλθω για πολύ στη ρύθμιση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για το αν θεωρεί αμέσως το βιβλιάριο ασθενείας μόλις κάνετε την ρύθμιση δεν το γνωρίζω, καλύτερα να ρωτήσετε απευθείας στον ΟΑΕΕ που υπάγεστε. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι δίνει ενημερότητα για ένα μήνα και ότι θεωρεί το βιβλιάριο ασθενείας για έναν μήνα, αν πληρώσετε την επόμενη δόση (και τις τρέχουσες εισφορές) εγκαίρως σας θεωρεί και για τον επόμενο μήνα.
   Αν τα φάρμακα που θέλετε να πάρετε θα τα χρειάζεστε επί πολλούς μήνες, αν έτσι και αλλιώς χάσετε την ρύθμιση θα έχετε πρόβλημα. Θα τα πάρετε μόνο όσο καιρό πληρώνετε. Άρα κάντε μαθηματικά γιατί για να μπείτε στην ρύθμιση πρέπει να πληρώσετε μερικές χιλιάδες ευρω ντούκου.
   Επισημαίνω ότι παρανόμως ο ΟΑΕΕ δεν σας καλύπτει με περίθαλψη και φάρμακα επειδή οφείλετε. Ήδη υπάρχουν δυο δικαστικές αποφάσεις σχετικά. Άρα ένας δρόμος, χωρίς να είναι 100% βέβαιος) είναι να πατε δικαστικά. Δηλαδή να κάνετε προσφυγή άμεσα κατά του ΟΑΕΕ στο διοικητικό δικαστήριο και με ασφαλιστικά μέτρα να ζητήσετε να σας καλύψει τα έξοδα. Όλα αυτά εφόσον είναι επείγον το πρόβλημα υγείας. Λεω ότι δεν είναι 100% βέβαιος δρόμος γιατί σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση ο δικαστής (αφού είναι ασφαλιστικά) θα εξετάσει τα προσωπικά σας στοιχεία (οικονομικά δεδομένα, υποχρεώσεις κλπ).

   Διαγραφή
 8. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για το έργο προσφέρεται σε όλους εμας. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Εχω κάνει διακοπή εργασίας και διαγραφή απο τον ΟΑΕΕ απο 4/2012.Είχα απλήρωτες εισφορές 4χ480€ αποπλήρωσα τα 2 δίμηνα αλλά τα άλλα 2 αδυνατώ να συγκεντρώσω τα χρήματα για εξολοκλήρου καταβολή. Μπορώ να κάνω κάποια ρύθμιση για αυτα τα 960€? Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γεια σας, αυτο ειναι απο την ρυθμιση ΝΕΑ ΑΡΧΗ που ισχυει, με την ελπίδα οτι δεν εχει αλλάξει κατι στον ΟΑΕΕ που να μην το γνωρίζω


   Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης «νέας αρχής» των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α).ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
   Αποφασίζουμε

   1. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 : «Ρύθμιση νέας αρχής των οφειλόμενων εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης» της παραγράφου IΑ' του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 υποβάλλεται στα οικεία περιφερειακά ή τοπικά καταστήματα ή μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.
   2. Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης 1.α) της Υποπαραγράφου ΙΑ.2, της Παραγράφου ΙΑ του Ν.4152/2013. Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός επτά εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οπότε η ρύθμιση θεωρείται ως κατ΄αρχήν χορηγηθείσα και ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής και μέχρι τον έλεγχο των δηλούμενων ή και προσκομιζόμενων στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία. Εάν ο οφειλέτης δεν ενημερωθεί διαφορετικά και εάν εντός έξι (6) μηνών από την κατά τα ανωτέρω καταβολή της πρώτης δόσης δεν προκύψει απώλεια αυτής, η ρύθμιση θεωρείται χορηγηθείσα με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 8 της παρούσας. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Κατ΄εξαίρεση για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για οφειλές έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ -εφόσον δηλώσουν αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως 48 δόσεις - ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει του εισοδήματός τους, με μέγιστο αριθμό δόσεων τις εκατό (100) ή ελάχιστο ποσό δόσης τα πενήντα (50,00) ευρώ, αποκλειόμενοι του ευεργετήματος των αντίστοιχων εκπτώσεων επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

   Διαγραφή
 9. Καλησπέρα σας...
  Για αρχή , ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για όλο αυτο το κόσμο που ψάχνει απεγνωσμένα να βρεί μία λύση στο πρόβλημα που λέγεται ΟΑΕΕ.
  Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου την βοήθειά σας.
  Το χρέος μου βρίσκεται στα 12.000 περίπου .Έχω πάρει την απόφαση να κάνω διακοπή μέχρι το τέλος του 2014 και θα θελα να ξέρω τί γινεται με το χρέος αυτό. Δεν χρωστάω στην εφορία μόνο στον ΟΑΕΕ. Θα μου βγεί κάποιο ποσό με βάση τη ρύθμιση των 36 δώσεων ή σε όσουν προβαίνουν σε διακοπή μπαίνουν σε διαφορετική ρύθμιση ..?
  Σας ευχαριστώ εκ των προταίρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γεια σας
   ριξτε μια ματια στους ακολουθους συνδεσμους απο την σελιδα του ΟΑΕΕ που ειναι οι σχετικές εγκυκλιου για τις ρυθμισεις (ΝΕΑ ΑΡΧΗ κλπ), τα δυο πρωτα ειναι η ΝΕΑ ΑΡΧΗ και η ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ και τα δυο επομενα ειναι μεταβολες τους. Δειτε με βαση τα δεδομενα σας σε ποια κατηγορία ανηκετε και τι ισχυει
   http://www.oaee.gr/client_files/egkyklioi%202013/32-2013.pdf
   http://www.oaee.gr/client_files/egkyklioi%202013/33-2013.pdf
   http://www.oaee.gr/client_files/egkyklioi_2014/aithseis_4_2014.pdf
   http://www.oaee.gr/client_files/egkyklioi_2014/4-2014.pdf

   Διαγραφή
 10. Καλημέρα,
  Ενδεχομένως είμαι offtopic αλλά αν μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας...Είμαι μηχανικός και χρωστάω το ΤΣΜΕΔΕ από το 1ο εξάμηνο του 2012.Έκανα διακοπή δραστηριότητας στην εφορία (όχι σε ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ, δεν ξέρω ακόμη τι πρέπει να κάνω) τον Ιανουάριο του 2013.Μπορώ να ζητήσω τη διαγραφή των οφειλών μου από 1/1/2013;
  Σας ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. για το ταμείο σας δεν ξερω τι ισχυει, στον ΟΑΕΕ ομως αν για παραδειγμα διακοψεις στις 31/12/2009 στην εφορία (ΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ) και πας στον ΟΑΕΕ για διακοπή 3 χρονια μετά (επειδή πχ οφειλες στην εφορία και δεν μπορουσες να κλεισεις οριστικα) τότε ο ΟΑΕΕ σου διαγραφει τα ετη 2010-2012 με σχετικό αιτημα. Υποθετω οτι ανάλογο θα συμβαινει και στο δικο σας ταμείο, καντε γραπτο ερωτημα στο ΕΤΑΑ να σας απαντησει

   Διαγραφή
  2. Να πας ΑΜΕΣΑ στην περιφέρεια που υπάγεσαι και να δηλώσης διακοπή της δραστηριότητάς σου. Τότε μόνο θα παγώσουν οι εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ, όχι από την ημερομηνία διακοπής στην εφορία. Μετά θα πας στο ΤΕΕ και στο τέλος στο ΤΣΜΕΔΕ.

   Διαγραφή
  3. Στη Διεύθυνση Τενικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας αμέσως.'Ετσι έχασα εγώ ένα χρόνο.

   Διαγραφή
 11. Καλησπέρα έχω κανει διακοπή κ διαγραφή απο 5/2010 είχα κανει ρύθμιση αλλά αδυνατουσα να πληρωσω τις δόσεις το ποσο ηταν περιπου στις 4000€ τι μπορω να κάνω τώρα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τωρα μπορειτε ρυθμιση αλλά οι δοσεις ειναι 32. Οποτε περιμενετε τις νεες ρυθμισεις που ειπαν οτι θα κανουν με ενδεχομενως περισσοτερες δοσεις κλπ. Κατι άλλο ακομα τιποτα. Εναντι δεν μπορειτε να δωσετε οσα μπορειτε γιατι δεν εχει παει το χρεος σας στο ΚΕΑΟ (δεν εχουν παει τα κατω απο 5000€)

   Διαγραφή
 12. Καλησπέρα σας!
  Είμαι μηχανικός και οφείλω στο ΤΣΜΕΔΕ τις εισφορές από το 1ο εξάμηνο του 2013 εως σήμερα.
  Μπορείτε να με ενημερώσετε πώς μπορεί να γίνει η ρύθμιση για τα τελευταία 2 χρόνια 2013 & 2014.

  Σας ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δυστυχως δεν εχω καμια γνωση τι ισχυει στο ΤΣΜΕΔΕ, λυπάμαι που δεν μπορω να σας βοηθησω

   Διαγραφή
 13. Καλησπερα!Εργαζομουν ως ελευθερη επαγγελματιας και ειχα εξερεση απο τον οαεε για ενα χρονο.Εκανα παυση εργασιων και αιτηση διαγραφης απο τον οαεε.Ομως μου εχει ερθει να πληρωσω εισφορες.Τι μπορει να εχει συμβει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλησπέρα! θα ήθελα να ρωτήσω κατι για τον πατέρα μου! Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και χρωστάει στον ΟΑΕΕ περίπου €23.000. Από οτι ενημερώθηκα €18.000 ειναι κεφάλαιο. Είναι 60 ετών με 22 χρόνια εργασίας. Αδυνατεί να μπει σε ρύθμιση και παράλληλα να πληρώνει και τις τρέχουσες εισφορές. Σύνταξη μπορει να πάρει στα 67. Το καλύτερο θα ήταν να κάνει διακοπή στον ΟΑΕΕ ώστε να μην υπάρχουν προσαυξήσεις και να ρυθμίσει την οφειλή του? με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να βγει στη σύνταξη στα 67? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλησπερα, το κεφάλαιο σταματαει να αυξανεται οταν διπλασιαστει, αρα και να σταματησει δεν θα σταματησουν οι τοκοι. Εκτος αν μπει σε ρυθμιση, που νομιζω οτι και τοτε συνεχιζει να τοκιζεται το κεφαλαιο. Το αν πρεπει να διακοψει τωρα και να πληρωνει σιγά σιγά εξαρταται από το εισοδημα που του δινει η εργασία του, αν εχει να καλυψει τις αναγκες του με άλλο τρόπο και ολα αυτα συγκριτικά με το κοστος να εχει το επαγγελμα σε λειτουργια (τελος επιτηδευματος, ΟΑΕΕ, λογιστικα κλπ). Τα νουμερα θα σας πουνε τι να κανετε. Εξετάστε και κατι προγραμματα του οαεδ για ανθρωπους κοντα στην συνταξη χωρις επαγγελμα, κατι ειχα ακουσει, δεν τα ξερω, για μια 5ετία πριν την συνταξη (καλυψη ασφαλιστική κλπ)

   Διαγραφή
  2. Καλησπέρα σας. Θα θέλα την πολύτιμη βοηθεια σας! Εκανα την διαδικασία εγγραφής στον οαεε στις 3 Οκτώβρη. Μετά έπρεπε να κάνω έναρξη στην εφορία κ μετά πάλι στο τεβε για οριστικοποίηση εγγραφής. Δεν εχω πάει ακόμα στην εφορια κ έτσι όπως παει τελικα η δουλεια τον Οκτώβρη δε με συμφέρει να κάνω έναρξη. Δεν θα ξεκινησω τωρα μαλλον την εργασια μου( θα δουλεψω σε κεντρο με Α.Π.Υ.) Αν κάνω την διαδικασία τον Νοέμβρη θα ξαναχρεωθω την εγγραφή 111 ευρώ? Κι αν παω 3 Νοεμβρη θα θεωρείται ημ/νια εναρξης ποια? θα πληρωσω εισφορες για Οκτωβρη? Ευχαριστω πολύ εκ των προτερων Καλη συνεχεια!

   Διαγραφή
  3. καλημερα, δυστυχως δεν το γνωρίζω το ζήτημα, ο ΟΑΕΕ μάλλον θα σας απαντήσει

   Διαγραφή
 15. ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΠΛΕΞΩ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΩ ΟΦΕΙΛΕΣ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ? georgemelic@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Καλησπέρα σας, παρακαλώ για την ΑΜΕΣΗ βοήθειά σας σχετικά με τον ΟΑΕΕ. Το Σάββατο 13/12/14 με επισκέφθηκε αστυνομικός με πολιτικά και μου είπε "ανεπίσημα" ότι πρέπει να παρουσιαστώ στο Α.Τ διότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης λόγω καταδικαστικής απόφασης για οφειλή στον ΟΑΕΕ. Φίλος δικηγόρος μου είπε ότι η ποινή είναι 400Ε και 5Ε την ημέρα για 8 μήνες χωρίς τις προσαυξήσεις. Οι οφειλές μου στο ΟΑΕΕ είναι 21.231Ε. Δεν τους εμπιστεύομαι και δεν είμαι σίγουρος αν το ποσό αυτό έχει και προσαυξήσεις. Φυσικά δεν γνώριζα σχετικά αφού έχω κλείσει την βιοτεχνία που είχα από το 2011 οπότε αν επιδώθηκε στην διεύθυνση της βιοτεχνίας δεν ενημερώθηκα ποτέ, οπότε δικάστηκα ερήμην. Γνωρίζω ότι πρέπει να ασκηθεί αίτηση αναστολής και ίσως έφεση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να ρυθμίσω την οφειλή του ΟΑΕΕ (και δεν θέλω) και θα προσπαθήσω να εξαντλήσω τα περιθώρια που έχω ακολουθώντας τη δικαστική οδό. Τώρα εργάζομαι ως ιδ. υπάλληλος και έχω ΙΚΑ. Είμαι 48 ετών (2/07/1967) οπότε θα βγω σε σύνταξη λογικά στα 62 μου. Όταν θα συνταξιοδοτηθώ θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στη σύνταξη? Δεν ξέρω που να απευθυνθώ και πως να το χειριστώ. Ρώτησα δυο γνωστούς δικηγόρους αλλά πήρα διαφορετικές απαντήσεις για τον τρόπο αντίκρουσης της υπόθεσης και φυσικά δεν ξέρω πόσα θα πρέπει να δώσω στο δικηγόρο. Είμαι σε απόγνωση και δεν ξέρω τι πραγματικά πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Γεια σας
  Για το πρώτο θέμα της δικαστικής απόφασης κάνατε το σωστό να μιλησετε με δικηγόρο, είναι ο αποκλειστικα αρμοδιος να σας συμβουλεψει. Εκτιμώ ότι επειδή η ποινή είναι μικρή εχετε περιθωρια για να το διορθωσετε έστω και τωρα, αλλα μόνο με την συμβουλή δικηγορου.
  Λετε ότι οι οφειλες σας στον οαεε είναι 21231. Το ποσό αυτό είναι με τις προσαυξησεις? Αν ναι τότε μου κάνει εντύπωση πώς καταδικαστηκατε αφού προφανώς το ποινικο δικαστήριο αφορούσε παρελθοντα χρόνο οποτε η οφειλη σας ήταν κατων των 20.000€ (το κεφαλαιο χωρίς προσαυξησεις) και στην περίπτωση αυτή είναι ποινικα ακαταδίωκτο (όταν η οφειλη χωρίς προσαυξησεις είναι κατω των 20.000€). Πειτε στον δικηγόρο σας να το ελέγξει.
  Για να βγειτε σε συνταξη πρέπει να εχετε πληρωμενα τα απαραιτητα έτη ασφαλισης σε ένα η περισσοτερα ταμεία. Αν δεν τα εχετε συμπληρωμενα (πληρωμενα) και οφειλετε στον οαεε (τα οποία έτη ασφαλισης στον οαεε να τα εχετε αναγκη για την συνταξη) τότε θα εχετε πρόβλημα, αλλά απεχετε πολλά χρόνια και ενας Θεός ξερει τι θα ισχυει τότε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. καλησπερα ο πατερας μου χρωσταει καπου στα 10000 στο οαεε και σκεφτεται να κανει διακοπη επαγγελματος..τι γινεται ομως με αυτα τα 10000 που χρωσταει?αν κανει διακοπή σταματαει να ανεβαινει και ο οαεε?δηλαδη η διμηνη εισφορα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γεια σας, σταματαει να ανεβαινει το κεφαλαιο αλλά συνεχιζουν οι τοκοι εως οτου εξοφλησετε. Οι τοκοι σταματανε να αυξανονται οταν φτασουν το διπλασιο του κεφαλαιου. Η διακοπη του επαγγελματος μετραει απο την ωρα που σταματησε να εχει εσοδα ο πατερας σας, δεν ξερω τι δουλεια κανει, αν για παραδειγμα παρεχει καποια υπηρεσια και δεν εχει κοψει παραστατικο εδω και 3 μηνες, αν σταματησει αυριο επισημως θα ζητησει διακοπη απο 3 μηνες και πισω, απο οταν δηλαδη σταματησε να εχει δραστηριοτητα ουσιαστικα

   Διαγραφή
  2. ευχαριστω για την αμεση απαντηση..ο μπαμπας μου εχει ταξι και σκεφτεται να κανει διακοπη του επαγγελματος αλλα δεν γνωριζει τι γίνεται με τα οφειλουμενα του οαεε..αν κανεις διακοπή μετα για να αποπληρωσεις μπαινεις σε καποια ρυθμιση δίνεις ότι μπορεις?

   Διαγραφή
 19. με τα ισχυοντα για το ποσο αυτο μπαινετε στις 100 δοσεις, καλυτερα ομως αν σταματησει να ρωτησει μετα στον οαεε τι ισχυει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καλησπέρα σας,
  θά ήθελα να κάνω μια έναρξη-εγγραφή στον ΟΑΕΕ για το άνοιγμα μιας προσωπικής επιχείρησης αλλά έχω παλαιότερη οφειλή στο ΤΣΜΕΔΕ από το οποίο έχω διαγραφεί εδώ και δύο χρόνια.Την οφειλή (8,000Ε) στο ΤΣΜΕΔΕ δεν την αποδέχομαι(μέρος αυτής). Μπορώ να κάνω έναρξη στον ΟΑΕΕ παρόλο που υπάρχει αυτή η οφειλή ή θα πρέπει να κάνω διακανονισμό στο ΤΣΜΕΔΕ για όλο το ποσό οπότε να αποδεχθώ έτσι και το χρέος; Σας ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας. Δυο τα θεματα. Το πρωτο αναφορικά με την οφειλη σας και την ρυθμιση. Αν ειναι να κανετε ρυθμιση και δεν εκφρασετε την επιφυλαξη σας τοτε πραγματικά αποδεχεστε ολη την χρεωση. Εκφραστε την επιφυλαξή σας περι των χρεωσεων του ΤΣΜΕΔΕ με επιστολή που θα πρωτοκολλησετε πριν κανετε ρυθμιση. Αλλα απλά ετσι δεν θα πετυχετε μειωση του χρεους σας, μονο με δικαστηριο. Εκει θα μετρησετε τι θα σας κοστισει δικαστικα και ανα ξιζει ο κοπος. Για το θεμα της εγγραφης στον ΟΑΕΕ αντιλαμβανομαι οτι ανησυχειτε μηπως σας μπλοκαρουν λογω της οφειλης στο ΤΣΜΕΔΕ. Αυτο δεν το ξερω, εκτιμω οτι με τα συστηματα που εχουν αναπτυξει ειναι πιθανο αυτοματα να σας ελεγξουν (χωρις να το θεωρω βεβαιο) αρα να ειστε προετοιμασμενος οτι θα σας ζητησουν να ρυθμισετε την οφειλη στο ΤΣΜΕΔΕ

   Διαγραφή
 21. καλησπέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον οαεε ο συζηγος εχει οφοιλη 27000 ευρω και εχει σταματησει την επιχειρηση και μας ειπαν ότι αν δεν κανουμε ρυθμιση το ποσο θα εχει τοκους μεχρι να βγει σε συνταξη εχουμε κανει ολλα τα χαρτια που χριαστικαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Γεια σας. Η οφειλή μπορει να φτασει εως το διπλασιο του κεφαλαιου. Αν το κεφαλαιο (για παραδειγμα) οταν σταματησε την επιχειρηση ηταν 20.000€ η οφειλη θα φτασει στις 40.000€ και θα σταματησει να αυξανει. Αν καταλαβα καλα κλεισατε την επιχειρτηση και κανατε τα χαρτια για συνταξη. Αν αυτο ισχυει, οταν θα σας εγκρινουν την συνταξη (αν εχετε ολα τα απαραιτητα ενσημα και ηλικια κλπ) θα σας ζητησουν να πληρωσετε την διαφορα απο το ποσό που οφειλετε την ωρα εκεινη (πχ 30.000€) και το ποσό των 20.000€ που συμψηφιζουν με μελλοντικές συνταξεις. Αν δεν τα εχετε τα χρηματα της διαφοράς (δυο μηνες περιθωριο) θα σας ζητσηουν ολο το ποσό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ .ΘΕΛΕΙ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΘΟΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 31 /3/2015 ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΣΟΥΜΕ ΤΑ 2 ΤΕΛΕΥΤΕΑ ΔΥΜΗΝΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕΣΤΕΜΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

   Διαγραφή
 23. Αφού δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμιση περιμενετε να ερθει η ώρα της συνταξης. Τότε θα συμβεί αυτό που σας ειπα, ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Αν αλλαξει κάτι στο μελλον (πχ να αυξηθει το ποσό συμψηφισμου από 20.000 σε 50.000) θα σας ευνοησει. Αλλά αυτό είναι άγνωστο. Επισης αλλαγη μπορεί να συμβεί αν αλλάξουν οι όροι της παραλογης ρυθμισης που ισχυει τωρα, οποτε να μπορείτε να δινετε ανάλογα με το εισόδημά σας. αλλα αυτό είναι αβεβαιο και είναι πολιτικη απόφαση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΒΟΗΘΑΤΕ ΤΟΝ ΤΑΛΕΠΟΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΟΣΜΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ξέχασα να σας πω ότι διατηρούμε ενοικιαζόμενα δωμάτια που λειτουργούν 6 μήνες τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα αυτό ?χωρίς το τεβε

   Διαγραφή
 25. Καλησπέρα σας είχα πάει πριν από μερικές ημέρες στον ΟΑΕΕ για να κάνω έναρξη ασφάλισης και μου ζήτησαν τα εκκαθαριστικά των 5 τελευταίων χρόνων. Στο εκκαθαριστικό του 2011 είχα το ποσό των 4000 ευρώ από μια σύμβαση έργου για δύο περίπου μήνες.και είχα πληρωθεί με απόδειξη δαπάνης. Σε αυτή την περίπτωση τι μπορώ να κάνω; Θα μου ζητάνε αναδρομικά να πληρώσω για τους δύο αυτούς μήνες; Υπάρχει τρόπος να το αποφύγω και να κάνω έναρξη ασφάλισης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας, δεν το γνωρίζω το θέμα, το βέβαιο είναι ότι αν με βάση τον νομο πρέπει, τότε ο ΟΑΕΕ θα σας χρεώσει. Αλλά δεν ξέρω τις ειδικές λεπτομέρειες της υπόθεσης σας. Το ακρως επικινδυνο ειναι να σας πουνε οτι από τότε κάνατε (πρακτικα) εναρξη εργασιών και να σας καταλογισουν εισφορές για ολο το διαστημα εως σημερα και με δεδομενο οτι πατε τωρα να κανετε πραγματική έναρξη να θεωρησουν οτι ολο το διαστημα εισασταν ενεργος. Ομως σε καθε περιπτωση μαζι τους θα βγάλετε άκρη

   Διαγραφή
 26. Καλησπέρα σας,
  ο αδερφός μου είχε μια βιοτεχνία (ατομική επιχείρηση) και το 1996-97
  πτώχευσε. Απεβίωσε πριν 2 χρόνια. Είχε κάποιες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία από την ατομική του επιχείρηση και από μία "ΟΕ" στην οποία ήταν παλαιότερα. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι τι γίνετε με αυτές τις οφειλές. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν βιβλία η' οτιδήποτε άλλο από την τότε επιχείρηση ? Εμείς δεν έχουμε κάτι να προσκομίσουμε για οποιονδήποτε έλεγχο. (ο υιός του αδερφού μου παίρνει σύνταξη του θανόντα πατέρα του, που βγήκε μετά που απεβίωσε, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν εκκρεμότητες στα ασφαλιστικά ταμεία εφόσον βγήκε η σύνταξη ? και αν υπάρχουν μπορεί ο κληρονόμος να ενταχθεί στην νέα ρύθμιση ?
  Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. καλησπέρα σας....πηγα σημερα στην Προνοια για να θεωρησω το βιβλιαριο υγειας και μου ζητησαν βεβαιωση και από το ΤΕΒΕ,εκτος από αυτην του ΙΚΑ...εκανα διακοπη εργασιων πριν χρονια στην μικρη μου επιχειρηση όπως και αιτηση διαγραφης από το ΤΕΒΕ...ωστοσο ,ψάχνοντας τα χαρτια μου ,δεν βρηκα την αποφαση διαγραφης...γινεται επανεκτυπωση αυτης στα γραφεια του Ο.Α.Ε.Ε¨? Επειγει να θεωρησω το βιβλιαριο υγειας...σας ευχαριστω πολύ,εκ των προτερων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Καλησπέρα, την βοήθειά σας αν γνωρίζεται, κατέθεσα αίτημα διακοπής στο ΤΣΜΕΔΕ τον Δεκ 2013 καθώς ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό, μετά από επικοινωνία και πρόσθετα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν με την αντίστοιχη καθυστέρηση μηνών από το ΤΣΜΕΔΕ, εγκρίθηκε το αίτημά μου τον Μαρ 2015. Το ΤΣΜΕΔΕ υπολογίζει τις οφειλόμενες εισφορές μου μέχρι τον Μαρ 2015, δεν θα έπρεπε να υπολογίζει μέχρι την ημερομηνία της αίτησή μου Δεκ 2013; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γεια σας, δεν ξερω ειδικα για ΤΣΜΕΔΕ αλλά ξερω οτι ασφαλισμενος εισαι οσο καιρο έχεις επαγγελματική δραση. Αν με την αιτηση σας ειναι δεδομενο οτι τοτε σταματησατε την επαγγελματική σας δραση (πχ διακοπή από εφορία) τοτε πρέπει να σταματησουν την χρεωση με Δεκεμβριο 2013. Αν για παραδειγμα ειχατε σταματησει το 2011 (διακοπη εφορία) και κανατε αιτημα για διακοπή το 2013 θα έπρεπε να διακοψουν αναδρομικα από το 2011

   Διαγραφή
 29. Καλησπέρα σας. Έιμαι ελεύθερος επαγγελματίας με σύμβαση σε κοινωφελή επιχείρηση έως 30 Ιουνίου. Με το τελος της σύμβασης θέλω να κάνω διακοπή και στην εφορία και στον ΟΑΕΕ. Τι προθεσμία έχω για να μην με χρεώσουν τεβε και τον Ιούλιο; Σας ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Καλησπέρα...ειμαι ελεύθερος επαγγελματίας και ΧΡΩΣΤΑΩ στο ΤΕΒΕ περίπου 5000ευρω και 500 στην εφορία...θέλω τον άλλο μήνα να κλείσω την επιχείρηση μου..έχω βρει ήδη άλλη δουλειά όμως σκέφτομαι το εξής:μπορώ να κλείσω την επιχείρηση μου και να κάνω διακανονισμό τις οφειλές σε ΤΕΒΕ και εφορία;και αν ναι μπορώ με το που γίνει αυτό να με κάνουν πρόσληψη άλλου;ευχαριστώ προκαταβολικά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ειχα μαγαζι το 1997 το κρατησα για 2 χρονια κ μετα το εκλεισα εκανα διακοπη στηνβεφιρια αλλα οχι στο τεβε τωρα εδω κ χρονια ειμαι ανεργη με πολλα προβληματα υγειας ..δενμπορω να το ξεχρεωσω.παω φυλακη;; ουτε εχω περιουσια κινητη η ακινητη..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ειχα μαγαζι το 1997 το κρατησα για 2 χρονια κ μετα το εκλεισα εκανα διακοπη στηνβεφιρια αλλα οχι στο τεβε τωρα εδω κ χρονια ειμαι ανεργη με πολλα προβληματα υγειας ..δενμπορω να το ξεχρεωσω.παω φυλακη;; ουτε εχω περιουσια κινητη η ακινητη..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εχει σταματησει να ειναι ποινικο αδικημα η οφειλη στον ΟΑΕΕ, και να ηταν ομως για εσας εχει περασει η 5ετία. Σε καθε περιπτωση μην ανησυχειτε, δεν πατε φυλακη. Για το χρεος, επειδη σταματησατε το 1999, μετα απο 20 χρονια (με επιφυλαξη σας το λεω) θα παραγραφει, αν στο ενδιαμεσο δεν εχουν κινησει συγκεκριεμενς διαδικασίες εις βαρος σας. Παντα με επιφυλαξη, ενας δικηγορος θα σας βοηθησει σχετικα

   Διαγραφή
 33. Εχω χρεη στον ΟΑΕΕ και ειμαι ενεργη επαγγελματικα ακομα , ο συζυγος μου ειναι μισθωτος . Υπαρχει περιπτωση αν βεβαιωθουν τα χρεη στην εφορια να γινει κατασχεση μισθου του συζυγου μου ? Εχω μπει στην διαδικασια για τις δικαστικες ενεργειες εναντιον του ΟΑΕΕ , αυτο με προστατευει μεχρι να εκδικαστει η αγωγη ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΗΜΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1988.ΕΚΑΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΒΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2002 ΗΜΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ.ΜΕΤΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ ΣΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1998 ΑΠΟ ΤΟ 1999 ΗΜΟΥΝ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ.ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.Η ΕΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑΤΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΑ.ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ ΤΩΡΑ.ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ? ΤΟ 1997 ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΗΝ ΕΧΑΣΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΩ.ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΗΤΩΝ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 1000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΒΕ ΗΘΕΛΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ.ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΚΗ ΣΑΣ.Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΣΑΣ ΕΚΑΝΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΤΟ 2015 ΜΙΑΣ ΑΙΤΕΡΙΑΣ.ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΔΕΚΤΗ Ο ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΜΟΥ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΑΧΡΕΗ ΟΜΩΣ Η ΑΙΤΕΡΙΑ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑΡΧΗ 5-12-2001 ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ 13-12-2001 ΕΤΣΗ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΕΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ 8 ΗΜΕΡΕΣ ΑΙΤΕΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΗΤΟΥΡΓΗΣΕ ΚΙΟΛΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗ ΝΑ ΚΑΝΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. ΟΑΕΕ οφειλει καποιος αν η επιχειρηση του ειχε δραστηριότητα, αν δηλαδη τις ημερομηνιες αυτες 5/12 ως 13/12 είχατε δραστηριότητα, πωλησεις, αγορες, τότε δικαιολογημενα σας ζηταει να πληρωσετε εισφορά. Αν δεν ειχατε καθολου δραστηριότητα θα πρέπει να το αποδειξετε με καποιο τρόπο. Ενας τροπος ειναι η εφορία, η οποία ομως λετε οτι σας δεχτηκε την διακοπή στις 13/12. Αυτο το εκανε γιατι ειχε καποιο λογο, ειτε εσεις το δηλωσατε, ειτε ειχε δραστηριότητα η εταιρεία, ειτε καποιος άλλος λόγος. Αν δεν ειχατε δραστηριότητα καθολου θα πρέπει να επιδιωξετε η εφορία να σας αλλάξει ημερομηνια διακοπής (αν αυτό ειναι εφικτο μετά από τόσα χρόνια) ώστε να αποφυγετε την πληρωμη στον ΟΑΕΕ. Απο οσο ξερω δεν ειναι ευκολο (αν πραγματικα δεν ειχατε και το αποδυκνειετε) αλλά ειναι εφικτό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. γεια σας θελω να μου πείτε αν μπορω να παρω βεβαίωση για έναρξη ατομικής επιχείρησης, και αγορά ποσοστού από την εταιρεία μου ο.ε από την στιγμή που υπάρχουν οφειλές άνω τον 12.000 χωρίς να έχω ρυ8μιση.λόγω ότι αποχώρη ο ομόρρυθμος συνέταιρος και πρέπει να γίνη ατομική..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. γεια σας, αν καταλαβα καλα εχετε οφειλες στον ΟΑΕΕ 12.000 (αρυθμιστες) και θέλετε βεβαιωση από τον ΟΑΕΕ ότι ειστε ενεργος ασφαλισμενος ωστε να προχωρησετε σε μεταβιβαση του μεριδιου της ΟΕ. Σωστα?
  Βαζετε και την εναρξη ατομικης επιχειρησης και μπερδευομαι, άλλο εναρξη ατομικης επιχειρησης και άλλο αγορά ποσοστου σε ΟΕ.
  Σε εναρξη ατομικης επιχειρησης από οσο γνωρίζω δεν χρειαζεστε χαρτί από τον ΟΑΕΕ, μπορει να κολλησετε αν δεν εχετε φορολογικη ενημεροτητα.
  Για να αγορασετε μεριδιο σε ΟΕ δεν θελετε μεν φορολογικη ενημεροτητα εχετε ομως ανάγκη μια βεβαιωση του ΟΑΕΕ οτι ειστε ενεργος ασφαλισμενος (όχι ασφαλιστικη ενημεροτητα). Αυτην την βεβαιωση ο ΟΑΕΕ δεν την δινει σε οφειλετες, παρανομως μεν αλλά δεν την δινει. Εχω ανάλογη περιπτωση, προσεφυγα δικαστικά και δικάζουμε τον Δεκεμβριο. Με αιτηση προσωρινων μετρων δεν πετυχα κατι (να μου δοθει δηλαδη ως ασφαλιστικο μετρο η βεβαιωση). Ειναι δυστυχως από τις πλεον αναλγητες και εκβιαστικες πρακτικές του ΟΑΕΕ και οδηγει σε αδιεξοδο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τελικά έκανα αναγκαστικά ρυθμίσει 12 μηνι υποχρεωτικά τους έχει έρθει εγκύκλιος στιν εφορία και χωρίς τιν βεβεωση του οοαε δεν προχωράει τίποτα.είναι εντελώς παράνομα αυτά με τον τοπικό διευθυντή του οοαε που μιλούσαμε ξέρει ότι είναι παράνομο για τον απλό λόγο τους λέω βγάλτε μου μια ενιμεροτιτα οφείλεις.και γράφει επάνω ενεργός ασφαλισμένος.απλά γα@@ τον πουσ@@ σύριζα και τον πολιτικό απατεώνα τον Καμμένο.τόσο χάλια ποτέ..

   Διαγραφή
 39. Καλησπέρα σας
  Σε αναφορά της προηγούμενης απάντησης που δώσατε έχω κι εγώ ένα παρόμοιο θέμα. Διατηρούσα επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος για μία πενταετία, την οποία πούλησα πριν κάποιους μήνες. Θέλοντας να ανοίξω ένα νέο κατάστημα το οποίο είναι έτοιμο και με προέγκριση σκάλωσα στο θέμα βεβαίωσης που χρειάζομαι από τον ΟΑΕΕ για να κάνω την νέα έναρξη. Αναφέρομαι στη βεβαίωση εγγραφής την οποία δεν μου δίνουν λόγω χρεών τα οποία δεν είναι ρυθμισμένα.
  Ακόμα και να έχω όλη την καλή διάθεση να τα ρυθμίσω πως θα το κάνω όντας άνεργη? Υπάρχει κάποιος τρόπος να παρακαμφθεί αυτή η διαδικασία όσον αφορά το κομμάτι του ΟΑΕΕ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γεια σας, δυστυχως δεν υπαρχει τροπος. Μια διεξοδος ενδεχομενως θα ειναι η νεα ανακοινωση της Κυβερνησης οτι θα κανει ρυθμισεις με βαση το πραγματικο εισοδημα και τις δυνατοτητες του οφειλετη, αν αυτο γινει θα πεσουν σημαντικά οι δοσεις. Αν οχι δεν υπαρχει κατι αλλο εκτός από την δικαστικη οδο, την οποία ηδη εχω παρει και δικαζουμε τον Δεκεμβριο πρωτοδικα. Αν και αργει ειναι η μονη περιπτωση που θα κριθει δικαστικα (εννοω νωρις γιατι πιθανον να ακολουθουν και αλλες προσφυγες), και παλι ομως θα ειναι πρωτοδικα. Παντως να ξερετε οτι πιεζουμε να αλλαξει από την Κυβερνηση αυτη η αθλιοτητα πριν αποφασισει η Δικαιοσύνη

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ, δυστυχώς έτσι όχι μόνο έσοδα δεν θα έχει η κυβέρνηση αλλά θα έχει και άλλες απώλειες. Και το δυστύχημα δεν είναι τόσο για την κυβέρνηση όσο για τον απλό πολίτη που παλεύει να επιβιώσει και δεν έχει πουθενά ένα στηριγμα για να μπορέσει με τη σειρά του να στηρίξει αυτό το δύστυχο κράτος.

   Διαγραφή
  3. Δυστυχως βρίσκονται αλλού....Δυστυχως

   Διαγραφή
 40. Καλησπέρα σας! Είμαι μισθωτός του ΙΚΑ από το 1976. Από το 2006 είχα - παράλληλα με τη δουλειά μου σαν μισθωτός - και μια ατομική επιχείρηση (έχοντας επιλέξει σαν κλάδο ασθενείας το ΙΚΑ) την οποία διέκοψα το 2009. Όταν έκανα διακοπή χρωστούσα περίπου 6.500, δεν γνωρίζω το ύψος του ποσού σήμερα.Σε 2,5 χρόνια βγαίνω σε σύνταξη από το ΙΚΑ. Το ερώτημά μου είναι 1) εάν υπάρχει δυνατότητα παραγραφής του χρέους (όποιο είναι αυτό), αφού δεν θα πάρω σύνταξη από τον ΟΑΕΕ και 2) εάν θα έχω πρόβλημα με τη σύνταξη από το ΙΚΑ. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1. η απαντηση σο πρωτο ερωτημα ειναι ΟΧΙ, εχει λυθει δικαστικα το ζητημα. Το χρεος σας θα φτασει το 2πλασιο του κεφαλαιου και θα σταματησει να αυξανει
   2. στην συνταξη του ΙΚΑ θα εχετε προβλημα αν πρέπει να συνυπολογιστουν τα ενσημα του ΟΑΕΕ για να συμπληρωσετε τα απαραιτητα χρονια. Αφου ειναι απληρωτα (αν τα συνυπολογίσετε) θα υπαρχει καποια εμπλοκη που δεν βλεπω να σας κολλησει ομως γιατι ειναι μικρο το ποσό (θα προχωρησει σε συμψηφισμο ο ΟΑΕΕ προφανως). Αν εχετε τα απαραιτητα χρονια μονο από το ΙΚΑ θα σας βγαλει κανονικα συνταξη (ετσι οφειλει) αλλά η οφειλή στον ΟΑΕΕ θα υπαρχει και θα μπορει ο ΟΑΕΕ να προχωρησει σε μέτρα αναγκαστικης εισπραξης (αυτο μπορει να το κανει ετσι και αλλιως)

   Διαγραφή
 41. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑ.ΤΟ 2010 ΑΝΟΙΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο.Ε ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 8 ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΕ.ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ.Η ΑΠΠΑΛΛΑΓΗ ΜΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΟΑΕΕ ΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΕΙ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ο ΟΑΕΕ μπορει να σας χρεωσει αναδρομικά για οσο χρονο κρινει οτι ασκουσατε δραστηριοτητα για την οποία οφειλατε να ειστε ασφαλισμενος στον ΟΑΕΕ. Σε καθε στιγμη που θα σας εντοπισει θα σας χρεωσει. Αντιπετωπιση δεν υπαρχει άλλη από την πληρωμή (ή την οφειλή αυτων αν αδυνατείτε να τα πληρωσετε). Εχει λυθει δικαστικά το θέμα και ειναι πάντα υπερ του ΟΑΕΕ

   Διαγραφή
  2. γεια σας οταν εννοειται να με χρεωσει ακομη και εαν εχω σταματησει το επαγγελμα και εχουν περασει πολλα χρονια?θα υπαρξει προβλημα οταν θα ερθει η ωρα για συνταξιοδοτηση.ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας.

   Διαγραφή
  3. ναι, αν για παραδειγμα εργαστηκατε το 2002 και σταματησατε το 2005 και σας εντοπισει το 2016, μπορει να σας χρεωσει αναδρομικα και μάλιστα με εισφορές σημερινες όχι με αυτές που ισχυαν τοτε. Θα υπαρξει προβλημα στην συνταξιοδοτηση αν σας καταλογισει εισφορες που θα τις οφειλετε, αρα θα πρέπει ειτε να εξοφληθουν ειτε να συμψηφιστουν (αναλογα το υψος της οφειλης)

   Διαγραφή
 42. ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας και την βοηθεια σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Γεια σας, ευχαριστούμε για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κ εγώ, αν μπορείς να κάνεις διαγραφή στον ΟΑΕΕ ενώ έχεις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μήπως θα μου ζητήσουν να τις ρυθμίσω πρώτα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. σωστα, πρωτα ρυθμιση και εξοφληση και μετα διαγραφη. Διαγραφη με οφειλή δεν γινεται. Απλα σταματαει να σας χρεωνει με νεες εισφορες οταν σταματατε την δραστηριότητα

   Διαγραφή
 44. καλησπερα σας.... η γυναικα μου διατηρουσε κομμωτηριο την περιοδο 2003-2006...για λογους υγειας εκλεισε την επιχειρηση της το 2006 , χρωστοντας στον ΟΑΕΕ , εισφορες περιπου δυο χρονων... Για λογους τους οποιους δεν μπορω τωρα να σας εξηγησω , δεν εχει κλεισει ακομα , εως και σημερα τα βιβλια της επιχειρησης στην εφορια...Τα τελευταια χρονια εργαζεται σαν ιδ.υπαλληλος και ασφαλιζεται στο ΙΚΑ.. θελω πλεον να τελειωνουμε με αυτην την ιστορια..τις συμβουλες σας , σας παρακαλω..
  Σημειωση : Δεν μας εχει ενοχλησει , με ενδικα μεσα , ουτε η εφορια ουτε ο ΟΑΕΕ.
  Σας ευχαριστω και παλι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας
   Το πρώτο βημα είναι να κλείσει στην εφορία. Θα πρέπει οπωσδηποτε να δηλωσει ημερομηνία διακοπής το 2006, είναι εφικτο, να το απαιτησετε στην εφορία. Φυσικα θα σας ζητησουν αποδεικτικα κλπ που δειχνει ότι τότε σταματησατε την δραστηριότητα (πωλήσεις, αγορές κλπ). Με απλα λογια δεν θα πρέπει να υπάρχει απόδειξη ή τιμολογιο πώλησης μετά το 2006.
   Αφού κάνετε διακοπή θα πατε ΟΑΕΕ και ζητατε διαγραφη των χρεωσεων από το 2006 έως σήμερα. Είναι βέβαιο ότι σας χρεωνουν.
   Για να διακοψετε στον ΟΑΕΕ θα πρέπει να ρυθμισετε την οφειλή η οποία θα είναι τα 2 έτη προσαυξημενα με τοκους και προσαυξησεις, περιπου το διπλάσιο υπολογιστε. Να δείτε πότε θα ανοίξει καμμια ρυθμιση παλι σαν αυτή των 100 δοσεων ή καλύτερη για να το βάλετε σε ρυθμιση (μακαρι βεβαια να μπορείτε να το εξοφλησετε επί τοπου).
   καλό ξεμπερδεμα

   Διαγραφή
 45. Καλησπέρα! Διατηρώ ταβέρνα σε περιοχή κάτω των 2000 κατοίκων και το 2013 πήρα απαλλαγή από τον Ο.Α.Ε.Ε. και ήμουν ασφαλισμένος ΟΓΑ. Η απαλλαγή έληξε τον Απρίλιο του '16, ενώ όμως έχω ήδη πληρώσει τον ΟΓΑ για το πρώτο εξάμηνο. Σήμερα μου ήρθε από τον ΟΑΕΕ χαρτί που μου ζητά να πληρώσω εισφορές για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Τι γίνεται σ'αυτή την περίπτωση; Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας, δυστυχως ειναι πολύ ιδιατερο το ερωτημα και δεν το γνωρίζω. Αν καταλαβαινω το προβλημα ειναι οτι για Μαιο Ιουνιο σας τα ζητανε διπλα. Αν ειναι αυτό εκτιμω ότι καποιος από τους δυο πρέπει να σας τα επιστρεψει αλλά δεν ξερω ποιος και πως.

   Διαγραφή
 46. Καλησπερα εχω κανει διακοπη εργασιων απο μια οε εταιρεια απο 5/1/2016 και μολις τωρα καταφερα να παρω την διακοπη απο την εφορια.Πληρωνω κανονικα τις εισφορες μου στο ΤΕΒΕ μπορει να μου δωσει τα χρηματα απο 5/1 μεχρι σημερα η θα τα χασω?Θα παω αυριο απλως να ειμαι προετοιμασμενος να ξερω τη θα αντιμετωπισω.
  Ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. PANAGIWTHS
  GEIA SAS EIMAI AYTOKINITISTHS ME TAXI XRWSTAW STON OAEE PANO APO 50,.000 AN DEN PLIRWSW TI THA GINEI

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλησπέρα Παναγιωτη. Ποινικό δεν υπαρχει πλέον. Εχουμε σε αναμονή την υποσχεση της κυβερνησης στην ΔΕΘ οτι θα παγωσουν τα παλιά χρεη αρκεί καποιος να πληρώνει από 1/1/2017 (αναλογικά με το εισόδημά του). Αυτο θα δειξει το επόμενο διάστημα. Εως τοτε αυτο που ξερουμε ειναι οτι μπορει να κινηθεί το Ταμείο με κατασχεσεις. Μπορει να κατασχεσει ακινητο, λογαριασμους ή άλλο περιουσιακο στοιχειο. Το ΤΑΞΙ νομίζω ότι δεν μπορεί καθώς υπαρχουν, αν δεν κανω λαθος, δικαστικές αποφασεις που ααγορευουν την κατασχεση του Μέσου αφου ειναι αντικειμενο βιοπορισμού.

   Διαγραφή
 48. Hi
  I hope someone can help me in English as I have had no joy getting answers at the OAEE offices in any language. My husband used my name to open a business which now owes 28.000 to OAEE - I am 50 next year and him 55 - If we close the business we won't be able to live as it just brings us enough to survive. All other taxes are paid. We have taken individuals who owe us money (for building materials) to court and as of yet received NOTHING (4yrs waiting). The contributions are 803 euro which is more than we actually earn! I have been without medical insurance for 5yrs - surely this should be removed from the money owed. Can someone please let me know what rights I have - I wish I were in UK so I could keep giving them a small amount from the amount I owe and pay contributions based on what we earn NOT the same as the guy who owns 'Jumbo' for example! Sometimes I think it would be better if I were dead but I have two young daughters. If I die will my debts (caused by my husband) be wiped out? Thanks for your help.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας. Αναφορικά με το χρεος σας, αυτο που περιμενομε ειναι οτι από αρχες του 2017 θα παγωσει το χρεος εαν πληρωνεται τα τρεχοντα, τα οποία θα ειναι αναλογικά με το εισόδημά σας. Αυτο το περιμενουμε ως συνεχεια οσων ανεφερε ο Πρωθυπουργος στην ΔΕΘ (αρα επιφυλασσομαστε αν θα γινει τελικά). Για την αφαιρεση της ιατροφαρμακευτικης περιθαλψης περιμενουμε δικαστικές αποφασεις (τον Δεκεμβριο ειναι το πρωτο δικαστηριο σχετικά), θα παρει χρονο και θα δουμε αν κερδισουμε. Το χρεος σας θα μεταβιβαστει στους κληρονομους, δεν υπαρχει καποια αλλη προβλεψη

   Διαγραφή
 49. Γειά σας κΚύριε Φλωρά,
  Παρακαλώ δείτε αυτή την Περίπτωση ΟΑΕΕ και άν υπάρχει κάποια βοήθεια θα είναι ευπρόσδεκτη.

  Περιληπτικά
  Εγώ και η σύζυγος μου είχαμε ιδρύσει εταιρία Ο.Ε Το 1984 την οποία λύσαμε αναδρομικά στις 02/09/2003
  Η διακοπη των εργασιών έγινε και αυτή αναδρομικά από την εφορία με ημερομηνία 31/12/1993 στις 02/09/2003
  Η διαγραφή μου από τα μητρώα του ΟΑΕΕ έγινε στις 31/12/1993 με απόφαση του ΟΑΕΕ στις 22/09/2004
  Από το 94 εργάστηκα ως μισθωτός με ένσημα και εγώ και η συζυγος μου μέχρι το 1996 .
  Η συζυγος μου είναι άνεργη από το έτο 1996 μέχρι σήμερα
  Το 1996 ύστερα από εμφραγμα και ανοικτή επέμβαση καρδιάς
  σταμάτησα την εργασία μου και είμαι συνταχιούχος αναπηρίας 67% των 486 Ευρώ από τον ΟΑΕΕ+ΙΚΑ (διαδοχική) από το έτος 01/042004 μέχρι σήμερα


  Η διαγραφή μου από τα μητρώα του ΟΑΕΕ έγινε στις 31/12/1993 με απόφαση του ΟΑΕΕ στις 22/09/2004
  Την απόφαση του αυτή ο ΟΑΕΕ προσέβαλε στο Δ.Δικαστήριο την οποία ανέτρεψε με απόφαση του Δ Δικαστηρίου που πήρα μέσα στο καλοκαίρι του 2016.
  Η αιτιολογία είναι, ότι δεν ελυσα έγκαιρα την Ο.Ε στην οποία ημουν μέλος εγώ και η γυναίκα μου και άρα οφείλω ασφαλιστικές από το 1993 εισφορές μέχρι το 2003
  Τη λύση της εταιρείας έκανα το 2003 και οι λόγοι που καθυστέρησα ήταν διότι το 1993 η εφορία μας ζητούσε 8.000.000 δρχ
  Και το 2003 που λύθηκε η εταιρεία η εφορία ζητούσε 6.000.000 στην αρχη 3.000.000 μετά και μετά από παρέμβαση του υπουργείου οικονομικών έκλεισε χωρίς να χρειαστεί να πληρωθούν όλα τα παραπάνω.(Για όλα τα παραπάνω βέβαια δεν υπάρχουν στοιχεία)


  Η Συνέπειες αυτής της απόφασης είναι ότι μου ζητούν να τους καταβάλλω αναδρομικές εισφορές και τέλη 25.576 ευρώ από το 1993 μέχρι το 2003 (20.000 θα μου παρακρατούν απο την σύνταξη, τα 5.576 όμως τα θέλουν μετρητά)
  αλλοιώς θα ανατρέψουν τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις και θα διακόψουν την ήδη καταβαλόμενη σύνταξη θα χάσω λένε τα αναδρομικά που προκύπτουν από το 2004 (έτος συνταξιοδότησης)
  και όλο το ποσό θα είναι απαιτητό κ.τ.λ)

  Με ενημέρωσαν επίσης ότι με βασει την απόφαση αυτή που είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν μου οφείλουν αναδρομικά περιπου 154 Ευρώ μικτά το μήνα απο το 2004 τα οποια όμως δεν θα καταβάλουν γιατί έχουν παραγραφεί και πως θα καταβάλουν μόνο της τελευταίας πενταετίας

  Να σημειώσετε ότι τα παραπάνω θα ισχύουν πολύ πολαπλάσια για την σύζυγο η οποία θα κληθει να καταβάλει ο θεός ξέρει πότε και με ποιές μεθόδους τις εν λόγω άδικες εισφορές χωρίς κανένα αντικείμενο εργασιών από το 1993.

  Δεν θα είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι μας επιβάλεται Κεφαλικός Φόρος.

  Για την παραπάνω άδικη απόφαση κάναμε έφεση και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης την οποία θα χάσουμε επειδη οι νόμοι που ισχύουν του 13 είναι σαφείς και δεν πρόκειται να υπάρξει δικαστής να αποφασίσει διαφορετικά (δηλαδή δίκαια) αφου του
  το απαγορευει ο νόμος.
  Ευχαριστώ προκαταβολικά για τον χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Καλησπερα σας.πριν καποιες μερες μαθαμε οτι χρωσταμε ενα ποσο στον οαεε διοτι απο το 2004εως και το 2006 ο αντρας μου ηταν μελος σε μια εταιρεια..μεγαλη ιστορια.νομιζε τελοσπαντων οτι οι οφειλες του πληρωνονταν κτλ.τελικα δεν ειχε γινει ουτε διαγραφη και την καναμε πριν δυο μηνες αναδρομικα.το ποσο που φανηκε ηταν 3950.η διαγραφη εγινε προσφατα και περιμενουμε το χαρτι να ρυθμισουμε.στον.οαεε.gr φαινεται αυτο το ποσο.στο εφκα.grφαινεται οτι τρεχει ακομα 10.665.λογικα μου ειπαν θα αργησε να ενημερωθει το συστημα.εσεις τι πιστευετε οτι ειναι το λογικο ποσο.υπαρχει πιθανοτητα το 3950 να εχει παρει ως τωρα προσαυξησεις και να εγινε 10665?σας ευχαριστω εκ των προτερων.εχω πολυ αγχος με αυτο το ζητημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γεια σας, οι εισφορες του 2004-2006 θα υπολογιστουν με βαση τις τρεχουσες εισφορες και μετα θα διπλασιαστουν. Τρεχουσες ειχαμε εως τελος 2016, δεν ξερω τι θα γινει στην συνεχεια που οι εισφορες πανε με βαση το εισοδημα. Το μεγιστο ειναι το διπλασιο των εισφορων. Αν ειχατε 3 χρονια, σε μεγαλη κλίμακα, με βαση τις εισφορες του 2016, το κεφαλαιο θα υπολογιστει στα 15000 κοντα και αυτο μπορει να τριπλασιαστει. Επιφυλασσομαι βεβαια αν ισχυουν καποιες αλλες λεπτομερειες στην δικη σας περιπτωση, ενδεχομενως στην αναλυση που σας εχουν δωσει να φαινονται αυτες (σας γραφω τι ισχυει γενικά

   Διαγραφή
 51. Γεια σας. Έκανα διαγραφή από εφορία και ΟΑΕΕ με ημερομηνία 31/12/2016. Το βιβλιάριο υγείας θα ισχύει ακόμα για κάποιο διάστημα ή σταματάνε οι παροχές υγείας στις 31/12? Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γεια σας, εαν δεν υπαρχουν οφειλές ή είναι ρυθμισμενες, η καλυψη ισχυει για ενα ετος μετά την διακοπή

   Διαγραφή
 52. γεια σας.μηπως μπορειτε να μου πειτε εαν καποιος που για καποιο λογο χασει τη ρυθμιση 12 δοσεων στον οαεε μπορει να ξανακανει το υπολοιπο ποσο ξανα ρυθμιση 12 δοσεις?η αν βγει καποια ρυθμιση ευνοικοτερη αν μπορει να.σταματησει τις 12 και να ενταχθει σε κατι πιο ευνοικο.σας ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. γεια σας.μηπως μπορειτε να μου πειτε εαν καποιος που για καποιο λογο χασει τη ρυθμιση 12 δοσεων στον οαεε μπορει να ξανακανει το υπολοιπο ποσο ξανα ρυθμιση 12 δοσεις?η αν βγει καποια ρυθμιση ευνοικοτερη αν μπορει να.σταματησει τις 12 και να ενταχθει σε κατι πιο ευνοικο.σας ευχαριστω εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Γειά σας χρωστάω τεβε ύψους 23000 € τώρα ειρθε το χαρτί του εφκα το οποίο λέει ότι οι βεβαιωμένες οφειλές είναι 6.000 € το θέμα μου εμένα είναι ότι θέλω να πουλησω ακίνητο για να ξεχρεωσω. Πρέπει να πάρω ενημερότητα και αναρωτιέμαι αν ρυθμίζοντας το χρέος του τεβε είτε το παλιό είτε το καινούργιο μπορώ να πάρω ενημερότητα? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Γειά σας χρωστάω τεβε ύψους 23000 € τώρα ειρθε το χαρτί του εφκα το οποίο λέει ότι οι βεβαιωμένες οφειλές είναι 6.000 € το θέμα μου εμένα είναι ότι θέλω να πουλησω ακίνητο για να ξεχρεωσω. Πρέπει να πάρω ενημερότητα και αναρωτιέμαι αν ρυθμίζοντας το χρέος του τεβε είτε το παλιό είτε το καινούργιο μπορώ να πάρω ενημερότητα? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ειτε ειναι 23000 ειτε ειναι 6000 για να παρατε ενημεροτητα πρέπει να ρυθμισετε και οταν ρυθμισετε και παλι θα σας δωσουν ενημεροτητα για μεταβιβαση ακινητου υπο προυποθεσεις, μπορει δηλαδη να ζητησουν με το αντιτιμο του ακινητου να εξοφληθει πρωτα το χρεος. Θα πρέπει να μιλησετε με τον ΟΑΕΕ για να σας πει τι ισχυει, ζητηστε να σας πουνε ποιες διαταξεις ισχυουν, μην περιοριστειτε σε προφορικη απαντηση

   Διαγραφή
 56. Καλημέρα σας!Η μητέρα μου έχει κάνει διακοπή του ΤΕΒΕ περίπου 6-7 χρόνια. Δεν έχει καταφέρει όμως να κάνει ρύθμιση καθώς είναι άνεργη. Μπορείτε να μου πείτε αν πχ το ποσό που χρωστούσε όταν έκλεισε τα βιβλία ήταν 5000 μέχρι πόσο μπορεί να αυξηθούν (νομίζω ότι ακόμα και οι τόκοι έχουν κάποιο ταβάνι). Επίσης, θα μπορέσει να πάρει κάποια στιγμή σύνταξη; Θα πρέπει να πήρώσει κάτι για να κατοχυρώσει το δικαίωμα; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. το ταβάνι ειναι το διπλάσιο της οφειλής. Συνταξη θα παρει αν εχει συμπληρωμενα τα απαραιτητα χρονια για συνταξη. Αν την ωρα εκεινη εχει οφειλή ο ΟΑΕΕ, με τα σημερινά δεδομένα, αν η οφειλή ειναι ως 20.000 ευρω, εκδιδει συνταξη και κραταει την οφειλή από την συνταξη. Αν η οφειλή ειναι ανω των 20.000€, για το υπερβαλλον ποσό ζηταει αμεση εξοφληση για να εκδωσει συνταξη

   Διαγραφή
 57. Γεια σας εχω κλεισει την επιχειρηση μου εδω και 5 χρονια περιπου με οφειλες στο ΤΕΒΕ γυρω στις 6.500 ευρω .Ειμαι ανεργη και χηρα χωρις κανενα εισοδημα ουτε και συνταξη απο τον συζυγο μου.Τα χρονια ασφαλισης μου ειναι συνολικα εννια με 3 χρονια στο ΙΚΑ αρα και να πληρωσω τα χρωστουμενα παλι δεν παιρνω συνταξη.Θα ηθελα να γνωριζω αν το χρεος μου δεν καταφερω να το αποπληρωσω ποτε,θα ειναι υποχρεα τα παιδια μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλημερα, με τα σημερινά ισχύοντα ναι. Ενα ενδεχόμενο είναι να επιτύχετε κουρεμα του χρεους με προσφυγή στον Νομο Κατσέλη. θα πρέπει να μιλησετε με δικηγόρο σχετικά καθώς έχουν βγει αποφάσεις του Νομου Κατσέλη που δέχονται να κουρεψουν οφειλές του ΟΑΕΕ αλλά και αντίθετες αποφάσεις που δεν δέχονται

   Διαγραφή
 58. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΧΩ ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟ ΤΕΒΕ ΕΙΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΦΟΡΙΑ ΜΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΙΝΟΥΝ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. γεια σας
  ειαι ασφαλισμενος στο τεβε απο το 2008 αλλα το 2010 εμεινα αναπυρος με ποσοστο 67 και ανω.
  δικαιουμε αναπηρικη συνταξη απο το τεβε αν χρωσταω 26000 ευρο?
  ευχαριστω για το χρονο σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Καλησπέρα σας είχα πάει πριν από μερικές ημέρες στον ΟΑΕΕ για να κάνω προεγγραφη και μου ζήτησαν τα εκκαθαριστικά των 5 τελευταίων χρόνων. Εργαζόμουν ως μισθωτός με ΙΚΑ κι έτσι δεν είχα κάνει εγγραφή στον ΟΑΕΕ αλλά είχα κόψει και μια απόδειξει από το μπλοκάκι μου. Μου ζήτησαν για την προεγγραφή μου να τους πάω τα χαρτιά που αποδεικνείουν πως είχα 25 ένσημα το μήνα (τα ένσημά μου σηαδή).Καθώς έψαχνα τα χαρτια ανακάλυψα πως είχα 22-23 ένσημα το μήνα. Αν ΔΕΝ ξαναπάω για την προεγγραφή, υπάρχει περίπτωση με μου ζητήσουν αναδρομικές εισφορες;

  σας ευχαριστώ προκαταβολικά
  Β. Φ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας Με μπερδευει η λεξη προεγγραφη. Τι εννοειται ακριβως? Για τον ίδιο λόγο σας ζήτησαν τα εκκαθαριστικά 5 ετών και για τον ίδιο λόγο και τα 25 ένσημα τον μήνα?

   Διαγραφή
  2. Προεγγραφή για να ανοίξω βιβλία ως ελεύθερος επαγγελματίας. Κατά την προεγγραφή στον ΕΦΚΑ ζητουν τα εκκαθαριστικα των 5 τελευταίων ετών (από όσο κατάλαβα για να ελέγξουν για τυχών χρέη). Με το χαρτί της προεγγραφής, πάς στην εφορία για έναρξη (εγω δεν το πήρα λόγω του ό,τι μου ζήτησαν να δουν και τα ένσημα)και μετά επιστρέφεις με το χαρτί της εφορίας στον ΕΦΚΑ και στο επιμελητήριο για εγγραφή.

   Διαγραφή
  3. Κατά την προεγγραφή ζητάνε την 5ετία για να δούνε αν υπάρχει δηλωμένο εισόδημα από ελέυθερα επαγγελματα, στην περίπτωση αυτή ζητάνε αναδρομικά εισφορές. Δεν ξέρω τι γίνεται αν υπάρχει μόνο μια συναλλαγή και το ποσό είναι χαμηλό, αλλά γενικά εφόσον διαπιστώσουν χρήση μπλοκ θεωρούν ότι ασκείτο το ελέυθερο επάγγελμα. Για τα ένσημα (25 μεροκάματα) αυτό που γνωρίζω είναι ότι τα ζητάνε όταν ζητάει ο ασφαλισμένος να απαλλαγεί από τις εισφορές περίθαλψης, όταν ταυτόχρονα με τον ΕΦΚΑ είναι ασφαλισμένος και στο ΙΚΑ (από την ώρα φυσικά που θα ξεκινήσει στον ΕΦΚΑ, όχι για το παρελθόν). Ενδεχομένως τα ζητάνε από την αρχή για να κρίνουν εάν θα υπάρχει εξαρχής απαλλαγή ή στην συνέχεια, κριτήριο είναι τα 25 μεροκάματα. Αν δεν έχετε 25 μεροκάματα δεν έχετε απαλλαγή στις εισφορές περίθαλψης

   Διαγραφή
  4. Δεν πραγματοποίησα προεγγραφή τελικά. Υπάρχει περίπτωση να μου ζητήσουν αναδρομικα;

   Διαγραφή
  5. Αναδρομικά ζητάνε σε οποιον εγγραφεί και διαπιστώσουν ότι ασκούσε ελευθερο επαγγελμα χωρίς να έχει κανει εγγραφη στον ΟΑΕΕ και χωρις να πληρωνει εισφορές. Αν αυτο προκυπτει και ΑΝ ΤΟ ΨΑΞΟΥΝ για κάποιο λόγο (είτε γιατί καποιος θα το κινήσει ως θέμα είτε από μόνοι τους για άλλο λόγο) τότε μπορούν να χρεώσουν αναδρομικά (χωρίς να είμαι σίγουρος τι συμβαίνει ακριβώς ανά περίπτωση, πχ αν ήταν μόνο μια συναλλαγή μικρής αξίας κλπ)

   Διαγραφή
  6. Σας ευχασιρτώ πολύ για την απάντηση και τον χρόνο που μου διαθέσατε.
   Β.Φ.

   Διαγραφή
 61. Ψάχνετε ένα επείγον δάνειο για να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας, ή να δημιουργήσετε ένα νέο
  Business; Εάν ναι, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  Ferdinandleofinance@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Γεια σε όλους, είμαι Joyce Ocar με το όνομα και είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.. Γράφω αυτή την επιστολή, διότι είμαι πραγματικά ευγνώμων για ό, τι ο κ. John Leo έκανε για μένα και την οικογένειά μου, όταν σκέφτηκα ότι δεν υπήρχε ελπίδα ήρθε και να κάνει έναν τρόπο για μένα και την οικογένειά μου, δανείζοντας μας δάνειο, με πολύ χαμηλό επιτόκιο 2%. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ο Θεός έστειλε και γνήσια δανειστές δανείου στο διαδίκτυο, αλλά για να μου μεγαλύτερη έκπληξη πήρα το δάνειό μου χωρίς σπατάλη πολύ χρόνο, ώστε αν είστε εκεί έξω ψάχνει για ένα δάνειο οποιουδήποτε ποσού θα ήθελα να σας συστήσει στον κ. John Leo τη διαχείριση direc Tor της εταιρείας John Leo δάνειο γιατί είναι ένας Θεός έστειλε ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας για πάντα.... Έτσι, αν θέλετε πραγματικά να κάνει μια καλύτερη ζωή χωρίς καμία έλλειψη Ταμείο.... Θα σας συμβούλευα να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω αυτού του e-mail παρακάτω {johnleoloancompany@gmail.com}

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Γεια σε όλους, είμαι Joyce Ocar με το όνομα και είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.. Γράφω αυτή την επιστολή, διότι είμαι πραγματικά ευγνώμων για ό, τι ο κ. John Leo έκανε για μένα και την οικογένειά μου, όταν σκέφτηκα ότι δεν υπήρχε ελπίδα ήρθε και να κάνει έναν τρόπο για μένα και την οικογένειά μου, δανείζοντας μας δάνειο, με πολύ χαμηλό επιτόκιο 2%. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ο Θεός έστειλε και γνήσια δανειστές δανείου στο διαδίκτυο, αλλά για να μου μεγαλύτερη έκπληξη πήρα το δάνειό μου χωρίς σπατάλη πολύ χρόνο, ώστε αν είστε εκεί έξω ψάχνει για ένα δάνειο οποιουδήποτε ποσού θα ήθελα να σας συστήσει στον κ. John Leo τη διαχείριση direc Tor της εταιρείας John Leo δάνειο γιατί είναι ένας Θεός έστειλε ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας για πάντα.... Έτσι, αν θέλετε πραγματικά να κάνει μια καλύτερη ζωή χωρίς καμία έλλειψη Ταμείο.... Θα σας συμβούλευα να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω αυτού του e-mail παρακάτω {johnleoloancompany@gmail.com}

  ΑπάντησηΔιαγραφή