Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ-ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣΟ δρόμος για δικαίωση στα Διοικητικά Δικαστήρια έχει ανοίξει ήδη με σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Ένα θέμα που απασχολεί πολύ όμως είναι το κόστος της προσφυγής. Υπάρχει το κόστος των παραβόλων και το κόστος της προείσπραξης του δικηγόρου (αναπόφευκτο) που πρέπει να κατατεθεί. Ρώτησα στο Διοικητικό Δικαστήριο Αθηνών σχετικά με το ευεργέτημα πενίας. Με αυτό (αν εγκριθεί) ο προσφεύγων αποφεύγει την καταβολή του παραβόλου (25€ για την προσφυγή κατά ΟΑΕΕ και 100€ για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων).
Η διαδικασία είναι ως εξής:

  1. Καταθέτει ο δικηγόρος την προσφυγή και την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (αν χρειάζεται ασφαλιστικά ο ασφαλισμένος) χωρίς να καταθέσει τα παράβολα (δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεσή τους ως την συζήτηση της προσφυγής ή των ασφαλιστικών).
  2. Κάνει αίτημα προς την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης (στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, στα άλλα Διοικ. Πρωτ. ανάλογα) στο οποίο εξηγεί την οικονομική του κατάσταση, αναφέρει τα σχετικά έγγραφα που προσκομίζει και αιτείται το ευεργέτημα πενίας.
  3. Είναι πολύ σημαντικό να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά έγγραφα αλλιώς το αίτημα μπορεί να απορριφθεί ως αναπόδεικτο.
  4. Αν το αίτημα απορριφθεί ο ασφαλισμένος οφείλει να καταθέσει τα παράβολα έως την συζήτηση αλλιώς θα απορριφθεί η προσφυγή του.
  5. Σημειώνω ότι αν δικαιωθεί, πχ στα ασφαλιστικά (για τα οποία έχει καταθέσει 100€ παράβολο) το δικαστήριο μπορεί να του επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο των 100€.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου