Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ. Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΑΠΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ            Η καταχρηστική συμπεριφορά του ΟΑΕΕ διαπιστώνεται σε κάθε πράξη του έναντι των ασφαλισμένων του. Στο απλό ζήτημα της χορήγησης κάθε λογής βεβαιώσεων ο ΟΑΕΕ τηρεί παράλογη στάση αρνούμενος να τις χορηγήσει αν ο ασφαλισμένος οφείλει εισφορές (ανεξάρτητα του πόσες οφείλει, του γιατί τις οφείλει, του πόσες εισφορές έχει καταβάλει στο παρελθόν κλπ.
Σε κάθε περίπτωση αν ο ΟΑΕΕ αρνείται να σας δώσει βεβαίωση απαιτείστε να είναι γραπτή η απάντηση επικαλούμενοι την εγκύκλιο 29/3-5-2011.

Η απλή ανάγνωση της εγκυκλίου 29/3-5-2011 του ΟΑΕΕ αποδεικνύει την ανάλγητη πολιτική του :

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη μη χορήγηση βεβαιώσεων σε ασφαλισμένους λόγω
               οφειλών»
            Όπως γνωρίζετε στον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Υ.Α.Φ80.000/7228/308/7-9-06) αναφέρεται ότι (εννοεί άρθρο 11): «…..Για την χορήγηση κάθε βεβαίωσης σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ απαιτείται υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών πλην της βεβαίωσης για πώληση Δ.Χ αυτοκινήτου, για την χορήγηση της οποίας απαιτείται ολοσχερής  εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών»
            Έχει παρατηρηθεί όμως ότι πολλές φορές οι υπηρεσίες του Οργανισμού  όταν ο ασφαλισμένος οφείλει εισφορές,  δεν απαντούν στο αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης αρκούμενοι στην προφορική ενημέρωση για τους λόγους που δεν μπορεί να τους χορηγηθεί η συγκεκριμένη βεβαίωση.
            Για το λόγο αυτό επανερχόμαστε στο θέμα και τονίζουμε ιδιαίτερα  ότι, οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να απαντούν εγγράφως σε όλα τα αιτήματα των πολιτών, ασχέτως αν αυτά μπορεί να ικανοποιηθούν ή όχι . Οι υπηρεσίες  απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή εάν το αίτημα είναι προδήλως παράνομο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό (Ν. 2690/99 άρθρο 4 παρ.3).
            Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος αιτείται την χορήγηση βεβαιώσεων και δεν μπορούν  να χορηγηθούν λόγω οφειλών, θα πρέπει να δίνεται έγγραφη απάντηση και επί του απαντητικού εγγράφου να περιγράφεται η ασφαλιστική του  κατάσταση  και να αναγράφεται επακριβώς ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να  του χορηγηθεί η συγκεκριμένη  βεβαίωση (Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Αρ. πρωτ. 2723/26-4-2011).»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου