Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕΚάθε ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που
  1. οφείλει εισφορές και
  2. ζητάει να του παρασχεθεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ο ΟΑΕΕ του αρνείται λόγω οφειλών και λόγω μη υπαγωγής σε ρύθμιση
μπορεί να προσφύγει κατά της πρακτικής του ΟΑΕΕ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Για να προσφύγει θα χρειαστεί να προηγηθούν ορισμένες ενέργειες, ενδεικτικά οι ακόλουθες:

  1. ζητάει από τον ΟΑΕΕ αναλυτική κατάσταση των οφειλομένων ποσών, ο ΟΑΕΕ είναι υποχρεωμένος να τις δώσει
  2. καταγράφει αναλυτικά από το βιβλιάριο εισφορών του τα διαστήματα που ο ΟΑΕΕ του έχει θεωρήσει το βιβλιάριο, άρα του παρείχε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  3. από την σύγκριση των περιόδων που όφειλε και του βιβλιαρίου εισφορών διαπιστώνει για ποια διαστήματα ο ΟΑΕΕ τον έχει χρεώσει για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς όμως να του την παρείχε
  4. στέλνει επιστολή προς τον ΟΑΕΕ και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου (υποχρεωτικά)
  5. στην επιστολή καταγράφει το ποσό που ο ΟΑΕΕ θεωρεί ότι οφείλει ο ασφαλισμένος, υπολογίζοντας το ποσό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που τον έχει χρεώσει ο ΟΑΕΕ χωρίς να του παρείχε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ζητάει να του αφαιρεθεί το ποσό αυτό από τα οφειλόμενα καθώς και οι σχετικοί τόκοι
  6. ζητάει από τον ΟΑΕΕ να σταματήσει να τον χρεώνει εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όσο διάστημα δεν πληρώνει εισφορές ή δεν κάνει ρύθμιση των οφειλών του
  7. ζητάει από τον ΟΑΕΕ να σταματήσει κάθε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης και ποινικής δίωξης για το ποσό των εισφορών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν οφείλει και που αφορά όλο το διάστημα που δεν κατέβαλε εισφορές και για το οποίο διάστημα ο ΟΑΕΕ αρνείτο να παράσχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω οφειλών

Ο ΟΑΕΕ είτε θα απαντήσει είτε δεν θα απαντήσει. Σε κάθε περίπτωση με την κατάθεση της επιστολής αρχίζουν να τρέχουν κρίσιμες ημερομηνίες για την προσφυγή στα Δικαστήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου