Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 6-10-2013ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ
Ελάχιστοι μπορούν να ανταποκριθούν στις υφιστάμενες ρυθμίσεις των οφειλομένων εισφορών, κυρίως λόγω ύψους της δόσης.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ Α

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

 1. Ρύθμιση οφειλών σε 100-180 δόσεις
 2. Οι πρώτες 48 δόσεις να είναι ποσό της τάξεως των 50€-70€ τον μήνα, και ανάλογα να επιβαρυνθούν οι τελευταίες δόσεις της ρύθμισης
 3. Να υπάρξει πρόβλεψη για τις εποχιακές επιχειρήσεις (τουριστικές, φροντιστήρια κλπ) ώστε την εποχή με μηδενικά έσοδα να μειώνεται ή να μηδενίζεται η δόση
 4. Αν ο ΟΑΕΕ αδυνατεί να ανταποκριθεί στην οργάνωση περίπλοκης ρύθμισης να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία
 5. Εξόφληση μόνο του οφειλομένου κεφαλαίου και όχι των προσαυξήσεων. Διαδικαστικά εξόφληση πρώτα του οφειλομένου κεφαλαίου και με προϋπόθεση την συνεπή εξόφληση, διαγραφή στο τέλος όλων των προσαυξήσεων. Εναλλακτικά για τις προσαυξήσεις επιτόκιο ανάλογο του δανεισμού του ΟΑΕΕ.
 6. Αφαίρεση από τις οφειλόμενες εισφορές (μαζί με τους τόκους) όλης της χρέωσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλο το διάστημα που ο ασφαλισμένος ήταν οφειλέτης και ο ΟΑΕΕ δεν του παρείχε την υπηρεσία
 7. ανεξάρτητη εξόφληση των τρεχουσών εισφορών από τις οφειλόμενες εισφορές (αποφυγή απώλειας ρύθμισης σε καθυστέρηση τρεχουσών εισφορών)
 8. ειδική πρόβλεψη για την εξόφληση εισφορών από ασφαλισμένους που διέκοψαν την εργασία τους και αδυνατούν να υπαχθούν σε οποιαδήποτε ρύθμιση

ΠΡΟΤΑΣΗ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

 1. Παγώνουν οι οφειλές χωρίς καμία καταβολή έναντι αυτών
 2. Συμψηφισμός οφειλής (χωρίς τις προσαυξήσεις) με ένσημα (με ότι αυτό συνεπάγεται για την σύνταξη) και δυνατότητα επαναφοράς στο μέλλον με την τρέχουσα τιμή
 3. Αφαίρεση από τις οφειλόμενες εισφορές (μαζί με τους τόκους) όλης της χρέωσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλο το διάστημα που ο ασφαλισμένος ήταν οφειλέτης και ο ΟΑΕΕ δεν του παρείχε την υπηρεσία

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΤΟ ΘΕΜΑ
Ο ΟΑΕΕ χρεώνει για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς να την παρέχει επειδή ο ασφαλισμένος οφείλει εισφορές και δεν έχει ρυθμίσει

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ Α

ΔΙΑΓΡΑΦΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΝ και ΜΕΛΛΟΝ) ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 1. Άμεση διακοπή χρέωσης εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όσους οφείλουν και δεν τους παρέχεται η υπηρεσία
 2. Αναδρομική αφαίρεση των χρεώσεων (με τους τόκους) από τα οφειλόμενα ποσά
 3. Παροχή πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 1946/2013 στις εγκύους (άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ) και στα παιδιά των ασφαλισμένων, ανεξάρτητα οφειλών προς τον ΟΑΕΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ Β

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ)
 1. Αναδρομική αφαίρεση των χρεώσεων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (με τους τόκους) από τα οφειλόμενα ποσά, για όσους δεν έλαβαν την υπηρεσία στο παρελθόν λόγω οφειλών
 2. Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ στο μέλλον, με χρέωση των ανάλογων εισφορών, ανεξάρτητα αν τις καταβάλει ο ασφαλισμένος ή όχι
 3. Παροχή πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 1946/2013 στις εγκύους (άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ) και στα παιδιά των ασφαλισμένων, ανεξάρτητα οφειλών προς τον ΟΑΕΕ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ
Σε καμία προηγμένη χώρα οι τρέχουσες  εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και των εμπόρων δεν αντιστοιχούν σε ποσοστά 40%-70% του μηνιαίου εισοδήματός τους. Σήμερα αυτό ισχύει στην Ελλάδα καθιστώντας αδύνατη την καταβολή αυτών για τεράστιο μέρος των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Ελεύθερη επιλογή κλίμακας από τον ασφαλισμένο στον ΟΑΕΕ. Η μικρότερη κλίμακα που θα επιλεχθεί θα πρέπει, τουλάχιστον, να αντιστοιχεί στο 15% του εισοδήματος του περασμένου έτους με επιλογή της πρώτης κλίμακας όταν τα εισοδήματα είναι μηδενικά ή ελάχιστα. Εξουσιοδότηση του ΟΑΕΕ να ενημερώνεται αυτόματα από το Υπουργείο Οικονομικών για τα επόμενα ετήσια εισοδήματα του ασφαλισμένου ώστε να μετατάξει ανάλογα τον ασφαλισμένο σε ανώτερη ή κατώτερη κλίμακα
 2. Δικαίωμα αλλαγής κλίμακας χωρίς τον περιορισμό του ενήμερου (μηδενικές οφειλές ή ρυθμισμένες)
 3. Αυτόματη κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία με την αίτηση και όχι αναμονή επί μήνες για την έγκριση
 4. εναλλακτικά δικαίωμα για υπαγωγή στο καθεστώς των δυο κατωτέρων κλάσεων και στους μη ενήμερους οικονομικά, με διακοπή της μετάταξης στην ανώτερη κλάση αν δεν πληρώνει τις εισφορές ή την ρύθμιση
 5. διαχωρισμός εισφορών σύνταξης από τις εισφορές περίθαλψης ώστε να έχει δικαίωμα αυτός που αδυνατεί να καταβάλει το σύνολο των εισφορών, να καταβάλει μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να μην μένει ανασφάλιστος. Εφόσον γίνει διαχωρισμός των εισφορών περίθαλψης να παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να μην «συμμετέχει» ή να έχει επιλογές (κλάσεις) περίθαλψης, όπως και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (με ανάλογο κόστος).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ
Η νομοθεσία απαιτεί έγγραφο από τον ΟΑΕΕ ότι ο ασφαλισμένος (ή τα μέλη της εταιρείας) είναι ενήμερος στον ΟΑΕΕ ως προϋπόθεση για να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία. Οι εξελίξεις έχουν καταστήσει αυτή την απαίτηση αδύνατη να ικανοποιηθεί με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο διακοπής εργασιών σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις (με όλες τις αρνητικές για όλους συνέπειες)

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 1. Κατάργηση της υποχρέωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΑΕΕ ως προϋπόθεση για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από την εφορία
 2. Εναλλακτικά άρση της υποχρέωσης για το 2014 και το 2015

ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ
Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ είναι οι μόνοι έλληνες αυτοαπασχολούμενοι για τους οποίους η μη καταβολή των εισφορών τους αποτελεί ποινικό αδίκημα. Αντίθετα άλλοι αυτοαπασχολούμενοι (δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί κλπ) με υποχρεωτικές εισφορές, δεν διώκονται ποινικά αν δεν καταβάλουν τις εισφορές του, δημιουργώντας ένα καθεστώς άνισης μεταχείρισης ελλήνων πολιτών, κατά παράβαση του Συντάγματος

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 1. Άμεση κατάργηση της νομοθετικής ρύθμισης περί ποινικής ευθύνης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών στο Ταμείο
 2. Εναλλακτικά (μη επιθυμητό αλλά απαραίτητο), εξασφάλιση ισονομίας με ποινικοποίηση της μη καταβολής των εισφορών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες όλων των Ταμείων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. πλήρης αποσύνδεση της μη καταβολής εισφορών στον ΟΑΕΕ με κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας
 2. Υποχρέωση του ΟΑΕΕ να απαντάει εγγράφως σε όλα τα αιτήματα των ασφαλισμένων και όχι να επιλέγει σε ποια θα απαντήσει ή όχι ανάλογα με το αν οφείλει ο ασφαλισμένος
 3. Χαρακτηρισμός ως ανασφάλιστου όλων των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ που οφείλουν εισφορές και δεν τους παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο χαρακτηρισμός θα γίνεται με προσκόμιση εγγράφου από τον ΟΑΕΕ περί οφειλών
 4. Αυτοματοποίηση της ανανέωσης του βιβλιαρίου υγείας όταν ο ασφαλισμένος είναι σε ρύθμιση με σκοπό την διακοπή της υποχρέωσης του ασφαλισμένου να προσέρχεται κάθε δυο μήνες για ανανέωση αυτού. Αποστολή σχετικού εγγράφου ακόμα και με ταχυμεταφορές από τον ΟΑΕΕ προς τον ασφαλισμένο με χρέωση του ασφαλισμένου (προϋπολογιζόμενο κόστος μέγιστο 2,00€)
 5. Μείωση των επιτοκίων που χρεώνει ο ΟΑΕΕ στο επίπεδο των επιτοκίων που ο ΟΑΕΕ δανείζεται
 6. πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισμένους που την δικαιούνται, χωρίς εξαιρέσεις. Ανάλογη αντιμετώπιση με τους λοιπούς ασφαλισμένους (ΙΚΑ κλπ)
 7. αποζημίωση προς τους ασφαλισμένους που αδυνατούν να εργαστούν για κάθε αιτία που τους καθιστά προσωρινά ανίκανους για εργασία (χωρίς διαχωρισμούς και εξαιρέσεις)
 8. επιλογή από τον ασφαλισμένο για πληρωμή εισφορών κάθε μήνα και όχι κάθε δίμηνο με δυνατότητα καταβολής της δόσης εντός των πρώτων επτά ημερών του μήνα

ΔΡΑΣΕΙΣ

Η συγκέντρωση μας έχει ως στόχο όχι να διαλαλήσει μια ακόμα ομάδα-φορέας τα αιτήματα μας προς τον ΟΑΕΕ αλλά να δράσει δυναμικά και αποτελεσματικά. Στόχος μας είναι η αποτελεσματική δράση με ελάχιστο κόστος ανά συμμετέχοντα.
Οι προτεινόμενες δράσεις είναι:

 1. Συντονισμός ενστάσεων προς τον ΟΑΕΕ από κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά προς αμφισβήτηση όσων νομίμως μπορούμε να αμφισβητήσουμε
 2. Συντονισμός προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια σχετικά με κάθε νόμιμο δικαίωμά μας (αρχεωστήτως καταβληθέντα ποσά προς τον ΟΑΕΕ, υπερβολικά επιτόκια, αδικαιολόγητες εισφορές του παρελθόντος, διακοπή κάθε διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης και βεβαίωσης των εν λόγω οφειλών στην εφορία, παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (εφόσον συνεχίζει και μας χρεώνει) κλπ
 3. Παράσταση στον Υπουργό Εργασίας και κατάθεση των προτάσεων μας, ενημέρωση των Βουλευτών για τις προτάσεις μας
 4. αποστολή επιστολής στα αγγλικά σε όλους τους Ευρωβουλευτές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προώθηση των δίκαιων θέσεών μας
 5. Καταχωρήσεις σε Κυριακάτικες εφημερίδες των θέσεών μας
 6. Νομική υποστήριξη που θα οργανώσει ενστάσεις, προσφυγές κατά του ΟΑΕΕ και θα ενημερώνει υπεύθυνα μέσω του διαδικτύου τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τον ΟΑΕΕ ή τις παροχές του

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου